นครปฐม จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563

0
265

นครปฐม. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

วันที่ 21 ต.ค.63 ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระราชปณิธานในการปลูกป่า ฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ ต้นน้ำลำธาร เพื่อพลิกฟื้นความสมบูรณ์คืนสู่แผ่นดิน ในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ และ “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันปลูกต้นจัน และต้นรวงผึ้ง บริเวณศาลากลางจังหวัดนครปฐม รวมทั้งการบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรคแมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชน เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

ภาพ-ข่าว ปนิทัศน์ มามีสุข นส.ปณิดา มามีสุข สำนักข่าว Thainews7 จ.นครปฐม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here