ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บรรยายพิเศษในหัวข้อ “นวัตกรรมวิจัย แบบ New Normal”

0
63
ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การบรรยายพิเศษโดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในหัวข้อ “นวัตกรรมวิจัย แบบ New Normal”ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้รับความสนใจจากนักศึกษาจำนวนมาก เต็มความจุของห้องประชุม

 ซึ่งท่านรัฐมนตรีได้ให้ความรู้ แสดงวิสัยทัศน์ สามารถให้ผู้เข้าฟังบรรยายได้เข้าใจถึงแนวทางได้อย่างชัดเจน และมีการตอบคำถามจากนักศึกษา ทำให้บรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองอย่างมาก และต่อเนื่อง ขณะเดียวกันท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ได้ขึ้นเวทีพร้อมคณบดีหลากหลายคณะและได้มอบแนวทางแบบ “เจาะลึก” การทำวิจัยแบบ New Normal ซึ่งเป็นประโยชน์มากๆ

ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ให้เกียรติมาบรรยาย พูดคุย พบปะกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในครั้งนี้

 #BTU #มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here