คณะทำงานฯ มท.2 รับมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

0
289

วันนี้29 ก.ย.63 เวลา 15.00 น. นายสัตวแพทย์ อนันต์ ฤกษ์ดี ช่วยราชการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( นาย เฉลิมชัย สีอ่อน) มอบวัคซีนเพื่อนำไปทำการปฏิบัติการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมี ว่าที่ ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานฯรมช. กระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปดำเนินการในพื้นที่เขตลาดพร้าวพร้อมกับอาสา ฯ จากกรมปศุสัตว์มาดำเนินการฉีดในพื้นที่

ซึ่งปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้านั้นจะมีเกือบทั้งปีโดยเฉพาะสุนัขจรจัดที่ไม่มีเจ้าของแม้ทางหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครจะเข้าดำเนินการในหลายชุมชนก็ตามแต่ก็ยังมีในพื้นที่บางพื้นที่ซึ่งเป็นจุดล่อแหลมและเข้าไม่ทั่วถึง ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการบูรณาการระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์เข้ามาดูแลในพื้นที่กรุงเทพฯหลังจากเมื่อปลายปีที่ผ่านมาได้มีการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่ 50 เขตของกรุงเทพมหานครโดยกรมปศุสัตว์

สำหรับโครงการนี้จะมี อาสาฯ กรมปศุสัตว์ซึ่งได้รับการอบรมวิธีการฉีดวัคซีนอย่างถูกต้องตามหลักของกรมปศุสัตว์และมีบัตรประจำตัวที่สามารถดำเนินการได้มาดำเนินการให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงขอประชาสัมพันธ์พี่น้องที่สนใจสามารถติดต่อมาได้โดยตรงที่ผมที่หมายเลข Facebook” คนของประชาชน ดารามั่น”

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here