พิจิตรถังขยะรีไซเคิลจากเศษวัสดุเหลือใช้

0
263

พิจิตรผู้นำชุมชน อำเภอวังทรายพูน ทำถังขยะรีไซเคิล ที่ประดิษฐ์ จากเศษวัสดุที่เหลือใช้ ต้นทุนไม่ถึง 100 บาท เพื่อปลูกฝังให้ชาวบ้าน รักษาสิ่งแวดล้อม คัดแยกขยะ นำกลับมาจำหน่าย เป็นการลดขยะในชุมชน

ที่กองทุนหมู่ที่4 บ้านหนองพระ ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ผู้นำชุมชน และ ชาวบ้าน ร่วมกัน ทำถังคัดแยกขยะรีไซเคิล ที่ประดิษฐ์ จากเศษวัสดุที่เหลือใช้ เพื่อแจกจ่ายให้กับ ชาวบ้านในชุมชน เพื่อเป็นการคัดแยกขยะ และ ลดการจำนวนขยะ ที่นำกลับมาใช้ได้ โดย ถึงขยะที่ทำขึ้น จากเศษวัสดุที่เหลือใช้ ในครัวเรือน ที่ทำการประดิษฐ์ ต้นทุน ถังละ ไม่ถึง 100 บาท ที่ชาวบ้านทำการประดิษฐ์ มาจากเศษวัสดุที่เหลือใช้ จากพัดลม และ ตะแกงเหล็กเคลือบพลาสติก และ เศษสายไฟฟ้า เศษสายสัญญาณโทรทัศน์
โดยการทำเริ่ม จากการตัดตะแกงเหล็กเคลือบพลาสติก ให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ จากนั้น นำตะแกรงพัดลม จากที่ชำรุด นำมา วางเป็นฐานที่ตั้ง จากนั้น นำการมัดตะแกงเหล็กเคลือบพลาสติก ติดกับตะแรงพัดลม มัดด้วยเชือกไนล่อน ในส่วนด้านบนของถังขยะ นำสายไฟฟ้าหรือ สายสัญญาณโทรทัศน์ มาวางเพื่อเพิ่มความแข็งแรง รวมถึง การวางแนวไม้ไผ่ ด้านข้าง เพื่อความคงทนแข็งแรง

นางนฤมล คัมภิรานนท์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านหนองพระ ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

นางนฤมล คัมภิรานนท์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านหนองพระ ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ระบุว่า แนวคิดจากการทำถังขยะขยะรีไซเคิล เนื่องจากที่ชุมชน มีขยะที่ชาวบ้านนำมาทิ้งจำนวนมาก และ ไม่มีการคัดแยกขยะ จึงเกิดแนวคิดในการทำถังแยกขยะ เพื่อให้ชาวบ้าน ได้ ลองคัดแยกขยะ ที่สาทารถนำกลับมาใช้ หรือนำไปจำหน่าย ในการ รีไซเคิล กลับมาใช้ใหม่ โดยสามารถ สร้างรายได้ แก่ชาวบ้าน ในการคัดแยกขยะ จำหน่าย และ เป็นการลดขยะในชุมชน โดย อุปกรณ์ที่นำมาใช้ มาจากเศษวัสดุ ที่เหลือใช้ มาทำการประดิษฐ์ ซึ่งมีต้นทุนต่ำ ไม่ถึง 100 บาท เป็นการลดขยะในชุม ซึ่งหลังจากที่ที่ได้ทำ และ มอบกับชาวบ้าน พบว่า ชาวบ้าน มีการคัดแยกขยะ จึงส่งผลให้ขยะชุมชนลดลง

สำหรับ ขยะ ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ ในชุมชน ซึ่งในแต่ละวัน จะมีขยะ จะถูกนำมาทิ้งจำนวนมาก จนล้นถังขยะในหมู่บ้าน ซึ่งการทำถังขยะรีไซเคิล ถือว่า เป็นการลดขยะในชุมชน และ เป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เก็บขยะ รวมถึง ปลูกฝังให้ชาวบ้าน รักษาสิ่งแวดล้อม คัดแยกขยะ นำกลับมาจำหน่าย สร้างรายได้ เป็นการลดขยะในชุมชน โดยผู้ที่สนใจ สามารถสอบถาม แนวคิดการทำ ถังขยะ หรือ สอบถามข้อมูล ได้ที่ นางนฤมล คัมภิรานนท์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านหนองพระ ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร หมายเลขโทรศัพท์ 061-308-1957

#พิจิตร #ถังขยะรีไซเคิล #เศษวัสดุเหลือใช้ #โดนใจไทยแลนด์ #BaanBaanTV #PSI73 #PSI117 #INFOSAT72 #Gmmz71 #IPM218 #สำนักข่าวThainews7 #สมาคมสื่อสารมวลชนพัฒนาธุรกิจ

เอกภพ ตรีศิริสำนักข่าวThainews7 พิจิตร :รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here