สุรินทร์/จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี

0
233

นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอําเภอรัตนบุรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง    ประจําปพุทธศักราช2563

เวลา06.59น.ประกอบพิธี เจริญพระพุทธมนต์ทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ  บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตําบลรัตนบุรีพร้อมหัวหน้าหน่วยราชการ ข้าราชการ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าประชาชน ร่วมทําบุญตักบาตร

ต่อมาเวลา08.59น.พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ  หอประชุมอําเภอรัตนบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกทุกหมู่เหล่า

 ในเวลา10.00น. มีพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ”         ณ หนองนํ้าสาธารณะ(กุดหาญฮี) บ้านหาญฮี หมู่ที่3 ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรีจ.สุรินทร์ พร้อมจิตอาสาพัฒนาแหล่งปล่อยพันธุ์ปลา และมอบถุงยังชีพ ข้าวสารให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่

 

#พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล #เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา#สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ #พระบรมราชชนนีพันปีหลวง #รัตนบุรี #จังหวัดสุรินทร์ #โดนใจไทยแลนด์ #BaanBaanTV #PSI73 #PSI117 #INFOSAT72 #Gmmz71 #IPM218 #สำนักข่าวThainews7 #สมาคมสื่อสารมวลชนพัฒนาธุรกิจ

ภาพ/ข่าว บุญเรือง เกสรจันทร์ สำนักข่าวThainews7       จังหวัดสุรินทร์ รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here