ศรีสะเกษโรงเรียนชายแดนไทยเขมรตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป ปลูกป่าแทนคุณแผ่นดินถวายเป็นพระราชกุศลแด่แม่ของแผ่นดิน

0
215

(เมื่อเวลา09.09 น.วันที่ 11 สิงหาคม 2563) ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่โรงเรียนบ้านพนมชัย ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปิดให้บริการด้านการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ชุมชนจาก 2 หมู่บ้านประกอบด้วย บ้านพนมชัย หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์ไทร หมู่ที่ 9 มีจำนวนนักเรียน 139 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 11 คน

ด้วยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2548 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรพสกนิกรในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารบ้านพนมชัย ซึ่งเป็นบ้านที่ยากจนที่สุดในจังหวัดศรีสะเกษ ตามข้อมูล จปฐ.ขณะนั้น พระองค์ได้ทรงงานที่โรงเรียนบ้านพนม ส่งผลให้หมู่บ้าน โรงเรียน ชุมชน รับการพัฒนาด้านวิถีชีวิต ด้านความเป็นอยู่ มีแหล่งน้ำ ส่งเสริมด้านการประกอบสัมมาอาชีพ นำความร่มเย็น ผาสุก สู่ประชาชน ประดุจคำขวัญที่ว่า “ ช้างเหยียบนา พญาเหยียบเมือง ทรงนำความเจริญรุ่งเรือง ความผาสุก แก่พสกนิกร”

ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านพนมชัย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ประชาชน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เจ้า เมื่อถึงวันแม่ของแผ่นดิน จึงร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น ด้วยการให้ประชาชน ผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโดยนายไพฑูรย์ ผ่านพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนมชัย นำคณะจัดกิจกรรมวันแม่ของแผ่นดิน ด้วยการเปิดกรวยเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ นำกล่าวคำถวายราชสดุดี ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พระสงฆ์เจริญชัยยะมงคลคาถา และร่วมกันทำบุญ ตักบาตร ข้าวสารอาหรแห้ง ถวายแด่พระภิกุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดจำนวน 4 วัดในพื้นที่ตำบลห้วยตามอญ นำโดยพระอธิการสิทธิ์ สิทธิญาโณ เจ้าอาวาสบ้านทำนบศรีอุดม ประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์รับบิณฑบาต และร่วมปลูกป่าแทนคุณแผ่นดินในป่าชุมชนทรายขาว จำนวน 400 ต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติต์ พระบรมริชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงเป็นมิ่งขวัญต่อพสกนิกรของพระองค์ยิ่งยืนนาน

 

ประโยชน์ อุดมเดช สำนักข่าวThainews7 จังหวัดศรีสะเกษ รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here