อุทัยธานี-รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดโครงการเกษตรอินทนีย์วิถีอุทัย Re- Start อุทัยธานีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ณ ตรอกโรงยา อ.เมืองอุทัยธานี

0
324

เมื่อเวลา 18.00 น. ของวันที่ 1 ก.ค.63 โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ พร้อม ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เนื่องในพิธีเปิด ด้วยจังหวัดอุทัยธานี สนับสนุนงบประมาณประจำปี 2563 ให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ดำเนินโครงการ เกษตรอินทรีย์วิถีอุทัย Re – Start อุทัยธานี

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าเกษตรแปรรูป จังหวัดอุทัยธานี ภายหลังสถานการณ์ กา​รแพร่ระบาด​ของ​โร​คติดเชื้อไ​วรัสโคโรนา​ 2019​ หรือ โควิด 19 เพื่อสร้างช่องทางการจำหน่าย และตอกย้ำ การเป็นเมืองเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ควบคู่วิถีชีวิตเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมของจังหวัดอัทัยธานี สู่สากล ณ ตรอกโรงยา อำเภอเมืองอุทัยธานี ซึ่งมีกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการมีชีวิต การแสดงทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดอุทัยธานี การจำหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตร อาหาร และผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร

#เกษตรอินทรีย์วิถีอุทัย #อุทัยธานี #รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ #สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี #โดนใจไทยแลนด์ #BaanBaanTV #PSI73 #PSI117 #INFOSAT72 #Gmmz71 #IPM218 #สำนักข่าวThainews7 #สมาคมสื่อสารมวลชนพัฒนาธุรกิจ

ภาวิณี ศรีอนันต์ สำนักข่าวThainews7 อุทัยธานี :รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here