‘ปานเทพ’ลั่นไทยพร้อมศูนย์กลางการแพทย์โลก ‘กัญชา-กัญชง-กระท่อม’จ่อเป็นพืชศก.

0
408

31 กรกฎาคม 2563 ที่งานแถลงข่าว “งานประชุมสุดยอดกัญชาเพื่อการลงทุนของโลก” หรือ “CISW” ณ รร.คาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ อนุกรรมาธิการ และที่ปรึกษาประจาคณะอนุกรรมาธิการ ของกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข และคณบดีสถานบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า ในประเทศไทยไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่แบบระบาดในประเทศมาแล้วถึง 60 วัน อีกทั้งผู้ติดเชื้อมีอัตราการตายต่ำมากเมื่อเทียบกับอีกหลายประเทศ

นั่นเป็นภาพสะท้อนว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ (Medical Hub) ของโลก และกัญชาจะเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจนี้ โดยก่อนจะมาแถลงข่าวตนก็เพิ่งเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษากฎหมายเรื่องกัญชา กัญชงและกระท่อม ซึ่งคงไม่มีใครคาดคิดว่าวันหนึ่งประเทศไทยจะสามารถเดินมาถึงจุดที่พืชซึ่งเคยถูกมองเป็นยาเสพติดให้โทษเพียงแง่เดียวกำลังจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง

“เราจะมีข่าวดีว่ากัญชาจะไม่ถูกล็อกโดยภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว ที่เดิมบอกว่า 5 ปีนี้เราต้องร่วมกับรัฐเท่านั้น เราจะทลายเงื่อนไขนี้ให้สำเร็จ และเตรียมที่จะสำเร็จ เพราะกฎหมายผ่านประชาพิจารณ์สำเร็จแล้ว กระท่อมได้ถูกปลดออกจากบัญชียาเสพติด ตอนนี้ปลูกจริงแล้วที่ภาคใต้หลายพื้นที่ เพราะฉะนั้นแล้วผมจึงรับหน้าที่ด้วยความเป็นเกียรติอย่างยิ่งจาก CISW ให้ผมบรรยายเรื่องกฎหมายและวิวัฒนาการกฎหมายที่ประเทศไทยจะเดินต่อไป” นายปานเทพ กล่าว

สำหรับงานประชุมสุดยอดกัญชาเพื่อการลงทุนของโลก (Cannabis Investment Summit World : CISW) จะจัดขึ้นในวันที่ 11-13 พ.ย. 2563 เดิมกำหนดสถานที่จัดงาน ณ มหาวิทยาลัยรังสิต แต่จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้คณะผู้จัดงานเปลี่ยนมาเป็นการประชุมออนไลน์ (Virtual Conference) แทน โดยในงานจะได้รับฟังมุมมองจากวิทยากรที่เป็นนักวิชาการผู้สนใจประเด็นกัญชากับการแพทย์จากหลายประเทศทั่วโลก

ทั้งนี้ นอกจากมหาวิทยาลัยรังสิตแล้ว ยังมีสถาบันอุดมศึกษาของไทยอีกหลายแห่งให้ความสนใจประเด็นกัญชากับการแพทย์และได้ร่วมจัดงานครั้งนี้ด้วย อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (วิทยาลัยสหเวชศาสตร์)และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขตสกลนคร)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here