อุทัยธานี-ผู้ช่วยรัฐมนตรี ทส. นายนพดล พลเสน ลงพื้นที่ติดตามการไขปัญหาที่ดินทำกินของพี่น้องราษฎรชาวกะเหรี่ยง บ้านภูเหม็น ในพื้นที่วนอุทยานห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

0
254

นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

นายศุภเศรษฐ์ ตามพระหัตถ์ หน.วนอุทยานห้วยคต สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)

วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม และติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของพี่น้องราษฎรกะเหรี่ยงบ้านภูเหม็นบน และภูเหม็นล่าง หมู่ที่ 8 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ในเขตพื้นที่ของวนอุทยานห้วยคต โดยมีนายศุภเศรษฐ์ ตามพระหัตถ์ หน.วนอุทยานห้วยคต สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ให้การต้อนรับ และนำเรียนชี้แจงข้อมูล พบว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาสามารถลดข้อขัดแย้งระหว่างหน่วยงานของรัฐกับชุมชนได้เป็นที่พอใจของทุกฝ่าย บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาอุปสรรค หรือข้อร้องเรียนใดๆ

#ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม#ราษฎรกะเหรี่ยงบ้านภูเหม็นบนภูเหม็นล่าง#อุทัยธานี #วนอุทยานห้วยคต #โดนใจไทยแลนด์ #BaanBaanTV #PSI73 #PSI117 #INFOSAT72 #Gmmz71 #IPM218 #สำนักข่าวThainews7 #สมาคมสื่อสารมวลชนพัฒนาธุรกิจ

ภาวิณี ศรีอนันต์ สำนักข่าวThainews7 อุทัยธานี :รายงาน

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here