อุทัยธานี-รองผู้ว่าราชการการจังหวัดอุทัยธานีร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

0
228

ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี และผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณริมแม่น้ำสะแกกรัง ระยะทาง 64 เมตร ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

พร้อมด้วย นาย นุภาษ สันตยานนท์ เกษตร และสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี นางสาว สุวัชรี ศรีกำพี้ ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ นาย ศุภโชค วินัยพานิช ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ และจิตอาสาพระราชทาน ทุกหน่วยงานระดับจังหวัดอุทัยธานี และอำเภอเมืองอุทัยธานี รวมทั้งสิ้น จำนวน 218 คน ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยร่วมกันกำจัดผักตบชวา และวัชพืช แม่น้ำสะแกกรัง ระยะทาง 64 เมตร ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี ประชาชนจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 218 คน พึงพอใจ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเกิดความจงรักภักดี สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

 

#แม่น้ำสะแกกรัง #อุทัยธานี #รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี #กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา #โดนใจไทยแลนด์ #BaanBaanTV #PSI73 #PSI117 #INFOSAT72 #Gmmz71 #IPM218 #สำนักข่าวThainews7 #สมาคมสื่อสารมวลชนพัฒนาธุรกิจ

ภาวิณี ศรีอนันต์ สำนักข่าวThainews7 อุทัยธานี :รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here