วธ. มอบรางวัลผู้ชนะประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “ผ้าไทยใส่สบาย” ปี 2563 พร้อมเปิดนิทรรศการแสดงผลงานจากดีไซเนอร์ที่สร้างสรรค์ ระหว่าง 24 ก.ค. – 3 ส.ค. นี้

0
257

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการ ผลงานการประกวดการออกแบบเครื่องแต่งกาย “ผ้าไทยใส่สบาย” ปี 2563

(24 ก.ค. 2563) ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กระทรวงวัฒนธรรม โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดพิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการ ผลงานการประกวดการออกแบบเครื่องแต่งกาย “ผ้าไทยใส่สบาย” ปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดและผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 15 ท่าน พร้อมด้วย นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมในการเปิดนิทรรศการ Contemporary Fashion Competition 2020 จัดแสดงผลงานการออกแบบจากดีไซเนอร์ที่เข้าร่วมโครงการกว่า 60 ชุดผลงาน โดยเปิดให้เข้าชมได้ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

นายอิทธิพล คุณปลิ้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า “การส่งเสริมให้นักออกแบบรุ่นใหม่ หันมาใช้ผ้าไทย ซึ่งมีความหลากหลายทั้งชนิดของเส้นใย กรรมวิธีการผลิต สีสัน และลวดลาย นำมาออกแบบตัดเย็บให้เป็นที่นิยมแก่ประชาชนชาวไทยทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ นับเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งในการสืบสาน รักษา และต่อยอด มรดกทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจึงมอบหมายให้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ดำเนินโครงการที่ให้ความสำคัญต่อการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดโอกาสให้นักออกแบบเครื่องแต่งกายรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพในการออกแบบเครื่องแต่งกาย โดยนำผ้าไทยมาเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งโจทย์ในปีนี้คือ ผ้าไทยใส่สบาย

รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท ได้แก่ นางสาวอนุชฎา ชูเกลี้ยง

ซึ่งดำเนินโครงการมาตั้งแต่ช่วงต้นปีจนมาบัดนี้ ได้ผู้ผ่านเข้ารอบ 15 ท่าน จากจำนวนผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 206 ผลงาน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในวงการแฟชั่นที่ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน ได้แก่ คุณศิริชัย ทหรานนท์ คุณพลพัฒน์ อัศวประภา คุณธีระ ฉันทสวัสดิ์ คุณพลัฏฐ์ พลาฎิ และคุณอธิษฐ์ ฐิรกิตติวัฒน์ ซึ่งได้พิจารณาแล้วว่ามีความสวยงาม โดดเด่น และร่วมสมัย หลังจากนี้ ขอเชิญชวนประชาชนมาชมนิทรรศการการออกแบบผ้าไทยร่วมสมัยจากผลงานของทั้ง 15 ท่าน จำนวน 60 ชุดผลงาน ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 3 สิงหาคมนี้ ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ครับ”

          ทั้งนี้ คณะกรรมการตัดสิน ได้กำหนดรายละเอียดและเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ การสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายที่สอดคล้องกับแนวคิดที่กำหนดไว้ , มีความสวยงาม ความกลมกลืนและลงตัว , ความประณีตในการตัดเย็บ , การใช้วัสดุหลักและโทนสีตามแบบร่าง , สามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวัน และ การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการผลิตผ้าไทย

สำหรับผลการตัดสินการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “ผ้าไทยใส่สบาย” ปี 2563 มีผู้ชนะทั้งหมด 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย 2 รางวัล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท ได้แก่ นางสาวอนุชฎา ชูเกลี้ยง

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัลจำนวน 40,000 บาท ได้แก่ นายณาร์รา สินถ่วง

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท ได้แก่ นายรักสวัสดิ์ สวัสดิ์รักษ์

4. รางวัลชมเชยประเภทเทคนิคการสร้างสรรค์ผ้า ได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท ได้แก่ นายนรบดี ศรีหะจันทร์

5. รางวัลชมเชยประเภทเทคนิคการสร้างสรรค์ผ้า ได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท ได้แก่ นายประสบชัย วิจารณ์พล

 

#รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม #ผ้าไทยใส่สบายปี2563 #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน #โดนใจไทยแลนด์ #BaanBaanTV #PSI73 #PSI117 #INFOSAT72 #Gmmz71 #IPM218 #สำนักข่าวThainews7 #สมาคมสื่อสารมวลชนพัฒนาธุรกิจ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here