สร้างเขื่อนริมแม่น้ำโขงแบบไร้สำนึก ต้นเหตุถนนสาธารณะวิบัติ ศูนย์ข่าวมุกดาหาร รายงาน

0
699


ทุกข์ของประชาชนที่ใช้ถนนสายดอนตาล-มุกดาหาร เส้นทางเลียบริมแม่น้ำโขง จังหวัดมุกดาหาร ได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสเนื่องจากถนนที่ใช้สัญจรไปมาถูกรถบรรทุกหนักที่วิ่งขนส่งกรวด ทราย วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงวิ่งบดทับอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ถนนที่ไม่ได้ก่อสร้างขึ้นมาเพื่อจะรองรับรถบรรทุกหนักได้รับความชำรุดเสียหาย กลายเป็นหลุมบ่อทั้งขนาดเล็ก-ใหญ่ เต็มพื้นที่ถนน

และเมื่อฝนตกลงมาถนนก็จะกลายสภาพเป็นแอ่งน้ำและทะเลโคลน สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างทั่วหน้ามาตั้งแต่ปี 2562 นับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง โดยไม่มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนใจจะเข้ามาดูแลบําบัดทุกข์ให้แก่ประชาชนที่จำเป็นต้องใช้เส้นทางดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งที่มีหน่วยงานเกี่ยวข้องกับเรื่องทางสาธารณะที่เป็นทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย รถบรรทุกหนักเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด เป็นจำนวนมาก อาทิ โยธาธิการการและผังเมือง ที่ทำการปกครองอำเภอดอนตาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แขวงทางหลวงชนบท ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ดอนตาล เป็นต้น

นับเป็นเรื่องที่น่าประหลาดระคนเศร้าใจที่ทุกหน่วยงานต่างพร้อมใจกันเพิกเฉยไม่สนใจนำพาทั้งความทุกข์ร้อนของประชาชน ทั้งความเสียหายของถนนสาธารณประโยชน์สำหรับประชาชนใช้ร่วมกันที่นับวันแต่จะถูกทำลายชำรุดเสียหายเพิ่มมากยิ่งขึ้น เรามีสิ่งใดมาปิดกั้นจนทำให้ไม่สามารมองเห็นและรับรู้ได้

ทั้งนี้้ มีโครงการก่อสร้างเขื่อนที่อยู่ใกล้กับถนนที่ได้รับความเสียหาย คือ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านตาลรุ่งหมู่ 12 ถึงบ้านมหาราช ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง สัญญาจ้างเลขที่ 101/2 2562 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 ก่อสร้างเขื่อนชนิดถมทรายเรียงหินหน้าเขื่อนความยาว 755 เมตร ผู้รับจ้างคือ บริษัทยูโร- โอเรียนเตลคอนสตรั๊คชั่นจำกัดเลขที่ 4 ซอยรามอินทรา 79 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร เริ่มสัญญา วันที่ 24 เมษายน 2562 สิ้นสุดสัญญา 12 พฤษภาคม 2564 รวม 750 วัน มูลค่าการก่อสร้าง 113,945,000 บาท ผู้ควบคุมงานนายเอกสิทธิ์ ชุมนุ้ย นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร นายชัยรัตน์ ชำนาญกิจ นายช่างโยธาอาวุโสกองควบคุมงานก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง นายสมปอง นาคพงษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กองควบคุมการก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง

#เขื่อนป้องกันตลิ่ง #แม่น้ำโขง #ทางสาธารณะ #รถบรรทุก #โยธาธิการและผังเมือง #ที่ทำการปกครองอำเภอดอนตาล #องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น #แขวงทางหลวงชนบท #ขนส่งจังหวัด #เจ้าหน้าที่ตำรวจ #สถานีตำรวจ

เดวิท โชคชัย ศูนย์ข่าวมุกดาหาร รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here