รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ณ ป่าชุมชนบ้านนา หมู่ 6 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่

0
369

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 24 ก.ค.63 โดยมีนายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า พร้อมนายคณิต รัตนวัฒน์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี นางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอบ้านไร่ ร้อยโท ยุทธนาเยาว์วิทย์ หัวหน้าชุดจุดตรวจร่วม อ.บ้านไร่ (ร.4)นายญวน ปานาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้งพ.ต.ท.สุรศักดิ์ สิงห์ไกร ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบ้านไร่และจิตอาสา 904 และประชาชนจิตอาสา เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่และนอกพื้นที่ พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดห้วยแห้งที่เข้าร่วมปลูกป่าในครั้งนี้

นายคณิต รัตนวัฒน์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานีเป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้ว่าด้วยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้จัดทำโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า โดยครอบคลุมถึงป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และดินของรัฐประเภทอื่นๆ รวมถึงการฝึกอบรม จิตอาสา เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ดำเนินการปี 2563-2570 โดยกำหนดพื้นป่าที่ได้รับการฟื้นฟูและมีพื้นที่สีเขียวนอกเขตป่าภายใต้โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่าเพิ่มขึ้น รวมกันจำนวนไม่ต่ำกว่า 2.68 ล้านไร่ ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร กิจกรรมภายใต้โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าดังกล่าว

ส่วนบรรยากาศภายในงานได้มีการปลูกต้นประดู่ป่า ต้นชิงชัง ต้นคูณ ต้นมะขามป้อม ต้นสัก ต้นยางนา ต้นหว้า และต้นพฤกษ์ โดยรวมแล้ว 2,000 ต้น

ภาวิณี ศรีอนันต์  สำนักข่าวThainews7 อุทัยธานี รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here