โรงพยาบาลหนองฉาง อุทัยธานี เปิดโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ อ.หนองฉาง

0
578

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาสมัครสภากาชาดไทย “หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ อ.หนองฉาง”พร้อม นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี

เมื่อเวลา 9.00 น.ของวันที่ 22 ก.ค.63 โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรหลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ พร้อมด้วย นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี นางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ นายแพทย์ธีร์สุทธิ ปิตวิบลเสถียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองฉาง นายสมพจน์ สารภูษิตสันต์ นายอำเภอหนองฉาง พร้อมผู้เข้ารับอบรมในครั้งนี้

นายสุรพล วงศ์สุพิศาล เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้ว่า ตามที่ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทยได้จัดทำโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง การจัดการอบรมในครั้งนี้ เป็นการจัดการอบรมหลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ โดยให้ผู้เข้ารับเรื่องการอบรม ซึ่งเป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปในจังหวัดอุทัยธานี โดยเป็นตัวแทนจากทุกๆอำเภอ อำเภอละ 4 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทย ซึ่งคาดว่าจังหวัดอุทัยธานีจะสามารถจัดอบรมเพื่อขยายผลให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนสืบต่อไป

ส่วนบรรยากาศภายในงานได้มีการประกาศมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้กับผู้ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

 

ภาวิณี ศรีอนันต์ สำนักข่าวThainews7อุทัยธานี : รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here