รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก ต.เกาะเทโพ อ.เมือง อุทัยธานี

0
582

นางสาวมนัญ​ญา​ ไทย​เศรษฐ์​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อเวลา10.00 น.ของวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 โดยมี นางสาวมนัญ​ญา​ ไทย​เศรษฐ์​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เปิด โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ พร้อมดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการการจังหวัดอุทัยธานี และเกษตรกร ประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้

เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 ณ อาคารสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่พี่น้องเกษตรกร และประชาชนชาวจังหวัดอุทัยธานี ได้รับบริการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร เพื่อป้องกันโรคระบาด จากสัตว์ และโรคสัตว์สู่คน มิให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อพัฒนาสุขภาพสัตว์เลี้ยงเกษตรกรให้สมบูรณ์ และได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ อันทำให้เกิดความมั่นคงแก่อาชีพเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรจังหวัดอุทัยธานี ด้วยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี จัดพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดอุทัยธานีประจำปี พ.ศ2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดจนเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อ พสกนิกรชาวไทยในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณอาคารสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ บึงพระชนก ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี

ภาวิณี ศรีอนันต์ /สำนักข่าวThainews7 อุทัยธานี รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here