ชาวบ้านร้องสื่อให้ตรวจสอบหลังพบอุทยานสมเด็จย่า (ฐานวรพัฒน์) อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ปล่อยทิ้งร้าง

0
239

สืบเนื่องจากการร้องเรียนของประชาชนจำนวนมากที่เดินทางเข้าไปกราบสักการะพระรูปสมเด็จย่า ณ อุทยานสมเด็จย่า (ฐานวรพัฒน์) อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ว่า บริเวณศาลาประดิษฐานพระรูปสมเด็จย่า ซึ่งถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใช้ประกอบพิธีสักการะบูชาสมเด็จย่าซึ่งเป็นที่รักเคารพและเทิดทูนของพสกนิกรทั้งแผ่นดิน ถูกปล่อยทิ้งร้างไม่มีการดูแลบำรุงรักษาเต็มไปด้วยเศษกิ่งไม้ ใบไม้ ทั่วบริเวณ ขณะที่พระรูปของสมเด็จย่าก็มีแมลงมาทำรังจำนวนมากจนสร้างความหดหู่และสะเทือนใจแก่ผู้พบเห็น ว่าเหตุใดส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดมุกดาหาร จึงไม่แสดงออกถึงความจงรักภักดี เคารพเทิดทูนต่อสถาบัน ปล่อยปละละเลยไม่ดูแลรักษาจนทำให้พระรูปมีสภาพไม่สง่างดงามดังเดิม

ทีมข่าวเฉพาะกิจมุกดาหาร ลงพื้นที่สำรวจสภาพพื้นที่โดยรอบอุทยานสมเด็จย่ายังพบนอกจากขยะ เศษกิ่งไม้ ใบไม้ และวัชพืช แล้ว ยังพบซากปรักหักพังของของสิ่งปลูกสร้างอีกเป็นจำนวนมาก ทั้งที่พึ่งมีการก่อสร้างปรับปรุงแล้วเสร็จเพียง 2-3 ปีที่ผ่านมา อาทิ พลับพลาที่ประทับ ศาลาแม่ฟ้าหลวง บังเกอร์ อุโมงค์ต้นไม้ สะพานชมเฟิร์น สวนนั่งชิลล์ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังพบว่าอาคารสำนักงาน ที่พัก อาคารเอนกประสงค์ และศาลาชมธรรมชาติ ที่กระจายอยู่รอบบริเวณอุทยานก็มีสภาพผุพัง ชำรุดเสียหาย เช่นกัน

ทั้งนี้หลายปีที่ผ่านมาด้วยอุทยานสมเด็จย่าถือเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่า และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา ได้เสด็จมาประทับแรมเพื่อเป็นมิ่งขวัญและให้กำลังใจทหาร ตำรวจ และข้าราชการ พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ จ.มุกดาหาร นานถึง 2 คืน 3 วัน จึงทำให้อุทยานสมเด็จย่าได้รับสนับสนุนงบประมาณมาพัฒนาพื้นที่ ปลูกสร้างอาคาร และจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ เป็นจำนวนปีละหลายล้านบาท มาโดยตลอด

แต่อนิจจา ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งมั่นดำเนินการเพียงให้มีการจัดซื้อจัดจ้างและก่อสร้างให้แล้วเสร็จเพื่อใช้จ่ายเงินงบประมาณจากภาษีของประชาชนเพียงอย่างเดียว โดยไม่ใส่ใจว่าสิ่งปลูกสร้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จจะมีการบำรุง ดูแลรักษา ตลอดจนการนำไปใช้สอยให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ากับเงินงบประมาณที่ต้องจ่ายไปอย่างไร จนในที่สุดสิ่งปลูกสร้างมูลค่าหลายสิบบาทภายในอุทยาทสมเด็จย่าที่เพิ่งดำเนินการเสร็จเพียงไม่กี่ปีก็พังชำรุดเสียทั้งหมด

นายชัยมงคล อุณวงค์ ชาวบ้านนาม่วง อ.ดอนตาล ซึ่งมีบ้านพักอยู่ใกล้กับอุทยานสมเด็จย่า กล่าวว่า เห็นสภาพอุทยานสมเด็จย่ามีสภาพผุพัง ชำรุดทรดโทรม ก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะอุทยานสมเด็จย่านอกจากจะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แล้วยังแหล่งท่องเที่ยวที่คนทั่วไปรู้จักเดินทางมาเที่ยวชม เมื่อถูกปล่อยทิ้งร้างจนมีสภาพทรุดโทรมเช่นนี้ นักท่องเที่ยวเมื่อมาสภาพแล้วก็ต่างพากันกล่าวว่าทำไมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงได้ปล่อยให้มีสภาพรกร้าง สกปรกเช่นนี้ ห้องน้ำก็ใช่ไม่ได้ น้ำ-ไฟ ไม่มี แล้วไม่กลับมาอีกเลย หากมีการพัฒนาอุทยานสมเด็จย่าให้สะอาด สวยงาม นักท่องเที่ยวก็จะกลับมาชาวบ้านใกล้เคียงก็มีรายได้จากการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เสียดายสิ่งปลูกสร้างจำนวนมากที่ถูกปล่อยททิ้งร้างจนชำรุดเสียหาย

ภาพ/ข่าว ทีมข่าวเฉพาะกิจมุกดาหาร รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here