พิจิตร ชาวนาหว่านข้าวหลังเริ่มมีฝนตกลงมา

0
440

หลังจากที่ประสพกับภัยแล้งยาวนานกว่า6เดือนชาวนาพิจิตรเร่งทำการหว่านข้าว หลังมีฝนตกลงมาในพื้นที่โดยอาศัยใช้น้ำฝนเป็นต้นทุนเพื่อหล่อเลี้ยงต้นข้าวและหวังว่าจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตทันก่อนจะถึงในช่วงฤดูน้ำหลาก

ชาวนาในพื้นที่ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ซึ่งไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ และระบบคลองชลประทาน เร่งทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว ลงในแปลงนา หลังจากกรมอุตุนินมวิทยา รายงานสภาพอากาศ จะเริ่มมีฝนตกลงมา ในช่วงนี้ ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ต่างนำเมล็ดพันธุ์ข้าวออกมาหว่านลงแปลงนาเพื่อทำนาปีซึ่งอาศัยน้ำฝนที่ตกลงมา เป็นน้ำต้นทุนเพื่อมาหล่อเลี้ยงต้นข้าวให้เติบโตและเจริญงอกงาม ซึ่งก่อนหน้านี้ชาวนาต้องหยุดทำนา และได้มีการไถเตรียมแปลงนาไว้ เนื่องจากภัยแล้งที่ยาว และ ฝนทิ้งช่วงนานกว่า6เดือน และหวังว่าจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตทันก่อนจะถึงในช่วงฤดูน้ำหลาก

สำหรับพื้นที่จังหวัดพิจิตร ประสบปัญหาภัยแล้ง และเกิดฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานกว่า6เดือน และในปัจจุบันหลังเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนและเริ่มมีฝนตกลงมาในพื้นที่ ทำให้เกษตรกร มั่นใจ และ ทำการกลับมาเริ่ม ปลูกข้าวนาปีอีกครั้ง เนื่องจากหากไม่ทำช่วงนี้ก็จะไม่ทันในการเก็บเกี่ยว เนื่องจากจะเข้าสู่ฤดูน้ำหลากน้ำก็จะท่วมข้าวจนได้รับความ เสียหายก่อนเก็บเกี่ยว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here