คุณอเล็กซ์ ศรัณย์พัส ผู้ถือลิขสิทธิ์ MissGrand KrungThepMahaNakhon 2020 เปิดเวทีค้นหาตัวสาวงามจาก 50 เขต เพื่อให้ได้หนึ่งเดียวสู่ MissGrand Thailand 2020 สุดยิ่งใหญ่

0
523

 

คุณอเล็กซ์ ศรัณย์พัส  ศรีสวัสดิ์ CEO BOSS Progress Group                                      ผู้ถือลิขสิทธิ์มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 2020

งานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ การประกวดมิสแกรนด์ กรุงเทพมหานคร 2020 ณ มิริน เธียเตอร์ วันที่ 3 กรกฏาคม 2563  โดยมี ชมภูนุช พึ่งผล รองอันดับ4 มิสแกรนด์ไทยแลนด์2019 รับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ


ท่านรองปลัดกรุงเทพมหานคร นายพิชญา นาควัชระ ขึ้นกล่าวถึงการร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประกวด กับ คุณอเล็กซ์ ศรัณย์พัส ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ยังมีคุณณวัฒน์ อิสระไกรศีล ผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ พร้อมด้วยมิสวานเลนติน่า ฟิกเกวียเอร่า มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2019 และ โกโก้ อารยะ ศุภฤษ์ มิสแกรนด์ไทยแลนด์2019 เข้าร่วมภายในงาน อีกทั้งผู้สนับสนุนหลักในการประกวดได้แก่นายแพทย์นพรัตน์ รัตนวราห MD. NCC Clinic และคุณณัฐสณฑ์ หุตะเสวี หุ้นส่วนบริหาร มิรินโชว์

ท่านรองปลัดกรุงเทพมหานคร นายพิชญา นาควัชระ

นายแพทย์นพรัตน์ รัตนวราห ผู้บริหารMD. NCC Clinic

คุณ ณัฐสณฑ์ หุตะเสวี หุ้นส่วนบริหาร มิรินโชว์ มิริน เธียร์เตอร์ RCA /อุปนายกสมาคมสื่อสารมวลชนพัฒนาธุรกิจ

คุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล ผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์

 

การจัดการประกวด มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 2020 ค้นหาตัวแทนเขตจำนวน 50 เขต จากผู้เข้าร่วมประกวดจะได้ร่วมทำกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนากรุงเทพฯ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีรวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพการประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งกองประกวดมีแผนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆรวมไปถึง เพจเฟซบุ๊กประจำเขต 50 เขต ผ่านตัวผู้เข้าประกวดทั้งหมด เพื่อให้มีการกระตุ้นสภาพเศรษฐกิจ อีกทั้งสร้างเสริมภาพลักษณ์ของแต่ละเขตในจังหวัดกรุงเทพมหานครอันเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย สำหรับผู้ที่ได้รับตำแหน่งมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 2020 จะได้เป็นตัวแทนจากกรุงเทพมหานครสู่การประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2020ในปีนี้ ขณะเดียวกันก็จะได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร โดยปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งด้วยเช่นกัน

 ทางกองประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2020 มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าประกวดตลอดจนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน จึงได้มีมาตรการความปลอดภัยป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สำหรับผู้เข้าประกวดและผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านตลอดการทำกิจกรรม

เพื่อเป็นการแสดงถึงความห่วงใยและแสดงถึงความรับผิดชอบทางสังคมของ กองประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 2020 จึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ให้ทำการรับบริการตรวจคัดกรองเบื้องต้น ณ จุดคัดกรอง ที่ทางกองประกวดมิสแกรนด์ กรุงเทพมหานคร ได้จัดเตรียมไว้ จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/missgrandbangkok

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here