ผู้ว่าฯเมืองนครพนมลุย “เมืองปลอดขยะ” กิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันอาทิตย์

0
279

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 07.30 น.เริ่มต้นที่บริเวณหน้าวัดสว่างสุวรรณราม ถนน นครพนม- ท่าอุเทน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบทุกๆซอยของชุมชนวัดสว่างสุวรรณราม สิ้นสุดที่บริเวณภายในวัดสว่างสุวรรณราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายสุพงศ์รัฐ อุตะมะ ปลัดเทศบาลเมืองนครพนม นายเดชา พลกล้า หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม นายวิรพ จันทฤทธิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม แขวงทางหลวงชนบทนครพนม แขวงทางหลวงนครพนม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม สำนักงานจังหวัดนครพนม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ห้างสยามแม็คโครสาขานครพนม ร่วมกิจกรรมในการกำจัดขยะมูลฝอยและปรับแต่งภูมิทัศน์กับกิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันอาทิตย์ที่จังหวัดนครพนม

สำหรับวันอาทิตย์นี้ บูรณาการกิจกรรมร่วมกันทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งจังหวัดนครพนม โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองในอากาศ PM 2.5 เพื่อป้องกันและลดฝุ่นละอองในอากาศ จึงดำเนินการทำความสะอาดปัดกวาดล้างถนนและพ่นละอองน้ำในตัวจังหวัดนครพนม เพื่อให้ประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยว ได้สูดอากาศบริสุทธิ์อย่างแท้จริง ปัญหาขยะเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญ และทุกชุมชนต้องประสบ ซึ่งจังหวัดนครพนมได้มีการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับบ้านเรือน ชุมชน ตำบล อำเภอและระดับจังหวัด โดยเน้นการลดปริมาณขยะ ส่งเสริมการคัดแยกขยะ การนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ไปพร้อมๆ กับการรักษาสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครพนม มีประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนจังหวัดนครพนมเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างความประทับใจให้กับทุกคนตั้งแต่ก้าวแรกที่มาเยือนเมืองแห่งความสุข ทุกท่านก็จะมาร่วมกันทำความสะอาดโดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพ/ข่าว หนุ่ม ปชส. เทพพนม สำนักข่าวThainews7 นครพนม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here