พิจิตรสิ้นพระมหาเถระผู้สร้างเรือยาวไทย

0
251

พิจิตรหลวงปู่บุญมีละสังขาร สิ้นพระสงฆ์ผู้สร้างคุณูปการ พระผู้ส่งเสริม รักษาการแข่งขันเรือยาวประเพณีของประเทศไทย

ที่วัดท่าหลวงพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ได้มีการประกอบพิธีถวายน้ำหลวงสรงศพ พระราชวิจิตรโมลี  (หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ )  อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ที่ละสังขาร ณ โรงพยาบาลพิจิตร เมื่อเวลา 15.45 น. วันที่ 18 พฤษภาคม 63 สิริอายุรวม 92 ปี พรรษา 72 พรรษา

โดยมีพระวิสุทธาธิบดีกรรมการมหาเถระสมาคมรักษาการเจ้าคณะภาค4 ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสิริรัฐ ชุมอุปการผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานฝ่ายฆราวาสประกอบพิธีถวายน้ำหลวงสรงศพ โดยมีคณะสงฆ์  พระมหาเถระ ภิกษุ สามเณร ข้าราชการ ประชาชนและศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีเป็นจำนวนมากโดยมีกำหนดการสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา7วันและจะทำการเก็บสรีระสังขารไว้วัดท่าหลวงเพื่อให้ประชาชนได้กราบมาไหว้อย่างไม่มีกำหนด

 

สำหรับพระราชวิจิตรโมลี (หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ )  นับได้ว่าเป็นพระมหาเถระผู้สร้างคุณูปการแก่พระศาสนา ผู้ส่งเสริม รักษา เรือยาวไทย โดยการสืบทอดการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี โดยเฉพาะสนามวัดท่าหลวง พระอารามหลวง ซึ่งจัดยาวนานกว่า 100 ปี  โดยปี 2524 พระราชวิจิตรโมลี เมื่อครั้งขอพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศในงานประเพณี วัดท่าหลวง พระอารามหลวง จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)มาจนสิ้นรัชสมัย  ปัจจุบัน ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10กาารแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯของวัดท่าหลวงนับได้ว่าเป็นการยกระดับการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของจังหวัดพิจิตรให้มีการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับจากทั่วประเทศ ว่าเป็นสนามอันดับ 1 ของประเทศ

ส่งผลดีในการรักษาสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร  การสิ้นพระราชวิจิตรโมลี (หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ ) จังนับได้ว่าเป็นการสูญเสียพระมหาเถระ ผู้สร้างคุณูปการแก่พระศาสนา ผู้ส่งเสริม รักษา เรือยาวไทย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here