เผยรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 28 ประจำปี 2562

0
243

คุณ นคร วีระประวัติ ประธานชมรมวิจารณ์บันเทิง ประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยม ครั้งที่ 28 ประจำปี 2562 ของ “ชมรมวิจารณ์บันเทิง” โดยคณะทำงานด้านพิจารณาตัดสินภาพยนตร์ไทย ซึ่งมี ยิ่งศักดิ์ โควสุรัตน์ หรือ “อีแร้ง” เป็นประธาน พร้อมด้วยสมาชิกนักวิจารณ์ด้านภาพยนตร์ของชมรมฯ ได้ร่วมกันพิจารณา
​มีภาพยนตร์ผ่านเกณฑ์พิจารณา รวมทั้งหมด 53 เรื่อง ซึ่งเป็นภาพยนตร์ไทยที่เข้าฉาย ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง รางวัลต่าง ๆ มีดังนี้

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
• “Manta Ray กระเบนราหู” – อำนวยการสร้างโดย วิทวัส เมฆสวรรค์, จักรวาล นิลธำรงค์, ชาติชาย ไชยยนต์, ฟิลลิป อาวริล (ไดเวอร์ชั่น, มิท เอาท์ ซาวด์ ฟิล์ม, เลส์ ฟิล์มส์ เดอ เลทรองเชร์, ยูคู พิคเจอร์ส, ภูรินทร์ พิคเจอร์ส)
• “Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า” – อำนวยการสร้างโดย โสฬส สุขุม, ชาลิต บุนนาค (บีเอ็นเคโฟร์ตีเอต ฟิล์ม, สไลเดอร์ แคท, ซอง ซาวด์ โปรดักชัน)
• “ดิว ไปด้วยกันนะ” – อำนวยการสร้างโดย โยนู ชเว (ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์, คำม่วน-แฮปปี ฮับ เอ็นเตอร์เทนเมนท์)
• “หน่าฮ่าน” – อำนวยการสร้างโดย จินนะ คงมา, พัชร เอี่ยมตระกูล, เอกภพ ไป๋อารีย์, นคร โพธิ์ไพโรจน์, เอกวิชช์ ชัยรัฐบริบูรณ์ (มูฟวี พาร์ทเนอร์, ด๊อนท์ แพนิก บีเคเค, วีเอส เซอร์วิส)
• “ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ” – อำนวยการสร้างโดย นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ (จีดีเอช ห้าห้าเก้า, เวรี่ แซด พิคเจอร์ส, แฮปปี้ เอนดิ้ง ฟิล์ม)

ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
• พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง – Manta Ray กระเบนราหู
• นนทวัฒน์ นำเบญจพล – Soil without Land ดินไร้แดน
• คงเดช จาตุรันต์รัศมี – Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า
• นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ – ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ
• ฉันทนา ทิพย์ประชาติ – หน่าฮ่าน

นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม
• ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ – โปรเม อัจฉริยะ/ต้?ง/สร้าง
• บุญฤทธิ์ เวียงนนท์ – หน่าฮ่าน
• ศดานนท์ ดุรงคเวโรจน์ – ดิว ไปด้วยกันนะ
• ศุกลวัฒน์ คณารศ – ดิว ไปด้วยกันนะ
• โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์ – แสงกระสือ

นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
• เจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ – Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า
• ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง – ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ
• พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ – Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน
• ภัณฑิรา พิพิธยากร – แสงกระสือ
• สุดารัตน์ โพธิ์อำพล – หน่าฮ่าน

นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม​
• ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย – Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า
• จิรายุ ตันตระกูล – จอมขมังเวทย์ 2020
• ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์ – ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ
• ภวัต จิตต์สว่างดี – ดิว ไปด้วยกันนะ
• สพล อัศวมั่นคง – แสงกระสือ

นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม
• ดริสา การพจน์ – ดิว ไปด้วยกันนะ
• แพรวา สุธรรมพงษ์ – Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า
• ษริกา สารทศิลป์ศุภา – ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ
• อัจฉรียา โพธิพิพิธธนากร – โปรเม อัจฉริยะ/ต้?ง/สร้าง
• อาภาศิริ จันทรัศมี – ดิว ไปด้วยกันนะ

บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
• Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า – คงเดช จาตุรันต์รัศมี
• ดิว ไปด้วยกันนะ – ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล, สรวิชญ์ เมืองแก้ว
• แสงกระสือ – ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล, สิทธิศิริ มงคลศิริ
• หน่าฮ่าน – ฉันทนา ทิพย์ประชาติ, นคร โพธิ์ไพโรจน์
• ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ – นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์

กำกับภาพยอดเยี่ยม
• Manta Ray กระเบนราหู – นวโรภาส รุ่งพิบูลโสภิษฐ์
• Soil without Land ดินไร้แดน – นนทวัฒน์ นำเบญจพล
• Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า – ม.ร.ว.อัมพรพล ยุคล
• แสงกระสือ – ภิไธย สมิตสุต
• ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ – นิรมล รอสส์

ลำดับภาพยอดเยี่ยม
• Manta Ray กระเบนราหู – ลี ชาตะเมธีกุล, หรินทร์ แพทรงไทย
• Soil without Land ดินไร้แดน – เอกพงษ์ สราญเศรษฐ์, นนทวัฒน์ นำเบญจพล
• Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า – ลี ชาตะเมธีกุล, หรินทร์ แพทรงไทย
• แสงกระสือ – มานุสส วรสิงห์, อภิสิทธิ์ ว่องไวตระการ
• ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ – ชลสิทธิ์ อุปนิกขิต

ออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยม
• Manta Ray กระเบนราหู – ออกแบบงานสร้างโดย ศราวุธ แก้วน้ำเย็น; กำกับศิลป์โดย กฤษดา นาเมือง
• Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า – ออกแบบงานสร้างโดย ราสิเกติ์ สุขกาล; กำกับศิลป์โดย มานพ แจ้งสว่าง
• ขุนแผน ฟ้าฟื้น – ออกแบบงานสร้างโดย พิษณุ วริรักษ์, ชาติชาย ไชยยนต์, สาธิต ประดิษฐสาร; กำกับศิลป์โดย ธีระชาติ พงศ์วิไล, สิปปวิชญ์ สกุลนิพัทธ์, เขมกร โสนน้อย
• แสงกระสือ – ออกแบบงานสร้างโดย สุดเขตร ล้วนเจริญ; กำกับศิลป์โดย ศราวุธ แก้วน้ำเย็น
• ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ – ออกแบบงานสร้างโดย พัชรนันต์ ตาลานนท์; กำกับศิลป์โดย ชลชาติ สุวรรณพฤกษ์

ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม
• Manta Ray กระเบนราหู – คริสตีน ออทท์, มาธิเออ กาบรี้ (Snowdrops)
• Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า – ธนชัย อุชชิน
• ดิว ไปด้วยกันนะ – ชัพวิชญ์ เต็มนิธิกุล
• แสงกระสือ – ชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์
• ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ – ใจเทพ ร่าเริงใจ

เพลงจากภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
• “Let U Go” – Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า (ประพันธ์โดย คงเดช จาตุรันต์รัศมี, เจตมนต์ มละโยธา)
• “ต่อชีวิตอ้ายแหน่” – หน่าฮ่าน (ประพันธ์โดย แม็คกี้ ฤทธิศร)
• “ทิ้งแต่เก็บ” – ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ (ประพันธ์โดย ธันวา บุญสูงเนิน)
• “รุ้ง” – ดิว ไปด้วยกันนะ (ประพันธ์โดย ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล)
• “หน่าฮ่าน บ่ย่านอาย” – หน่าฮ่าน (ประพันธ์โดย นริศ อรัญรุตม์, สมพร รัตนไพร)

นักทำหนังหน้าใหม่ยอดเยี่ยม (Young Filmmaker Award)
• พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง – Manta Ray กระเบนราหู
• พวงสร้อย อักษรสว่าง – นคร-สวรรค์
• อชิตพนธิ์ เพียรสุขประเสริฐ – ปรัมปรากากี
• ธนวัฒน์ เอี่ยมจินดา – โปรเม อัจฉริยะ/ต้?ง/สร้าง
• สิทธิศิริ มงคลศิริ – แสงกระสือ
• ฉันทนา ทิพย์ประชาติ – หน่าฮ่าน
:: หมายเหตุ :: สิทธิศิริ มงคลศิริ เคยมีผลงานกำกับภาพยนตร์ “Last Summer ฤดูร้อนนั้น ฉันตาย” ซึ่งเป็นภาพยนตร์สั้น-สามตอน ดังนั้น ผลงานภาพยนตร์ “แสงกระสือ” กรรมการได้พิจารณาเป็นการกำกับภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรก จึงมีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงในสาขารางวัลนี้
ภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม ระดับบุคคลทั่วไป
• Hush, Tonight the Dead Are Dreaming Loudly – ก้อง พาหุรักษ์
• Song X – ปฐมพล เทศประทีป
• กำเนิดหอยทากทอง (Birth of Golden Snail) – จุฬญาณนนท์ ศิริผล
• ชิงช้าสวรรค์ (Ferris Wheel) – พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง
• เพื่อนเล่น เล่นเพื่อน (Friend with Benefits, without Benefits) – สรยศ ประภาพันธ์
• ระบาดพันธนาการ (Obligation Disorder) – จักรพันธ์ ศรีวิชัย
• ร่างทนทาน (Enduring Body) – อุกฤษณ์ สงวนให้

ภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม ระดับนักเรียน-นักศึกษา
• Blue Summer Rain – ภัทริน เชาว์พานิช
• I’m Not Your F***ing Stereotype – ฮีซัมร์ เจ๊ะมามะ
• Late Night, Early Dawn (ดาวทะเล) – นิรันดร์ สำเภาแก้ว
• จาโบ้วเกี้ย (Daughter) – กุลภัทร กล้าธนกาญจน์
• พญาวัน – ศุภามาศ บุญนิล
• เมื่อหนึ่งแล้วจึงสาม (When One and Then Three) – ธัญวรัตม์ สมบัติวัฒนา
• โรงเลียน (Happy Script) – กมลลักษณ์ จิรหิตะภัทร

ภาพยนตร์สารคดีสั้นยอดเยี่ยม
• My Echo, My Shadow and Me – วรรณธนภูมิ ลายสุวรรณชัย
• Only You (บ้านของแม่) – วสุนันท์ หุตเวช
• Space of Refuge – นวลขนิษฐ์ พรหมจรรยา
• ก่อนกาล (The Reminiscence of Forsaken Place) – อภิวันทน์ จรินยากุลวัฒน์
• ไกลบ้าน (Away) – ธีรพันธ์ เงาจีนานันต์
• หมายเลขคดีแดง – เสฏฐวุฒิ เมืองแก้ว, ณัฐพล ต. รุ่งเรือง, ปรินทร์ จริยาสิริสุข, พีรพัฒน์ รักงาม, วิศรุต ศรีพุธสมบูรณ์
• หมาล่าเนื้อ (The Hunting Dogs) – จิรเมธ โง้วศิริ

ภาพยนตร์ไทยทำเงินสูงสุดในรอบปี 2562
​- ตุ๊ดซี่ส์ แอนด์ เดอะเฟค
รางวัลเกียรติคุณแห่งความสำเร็จ (Lifetime Achievement Award)
​- น้ำเงิน บุญหนัก

​“ชมรมวิจารณ์บันเทิง” จะจัดงานประกาศผลและมอบรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 18:00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร…
​โดยจะเรียนเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงทุกท่าน บุคคลในวงการภาพยนตร์ไทย และสื่อมวลชนทุกแขนง มาร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here