ประมูล 5G กสทช.ได้เงิน 100,521 ล้านบาท ทะลุเป้า

0
229

 

( วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563) สำนักงาน กสทช. ได้จัดการประมูลคลื่นความถี่ในย่าน 700 MHz 2600 MHz และ 26 GHz โดยมีผู้เข้าร่วมประมูล 5 ราย ได้แก่ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด หรือ TUC บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด หรือ DTN บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ AWN

ซึ่งการประมูลได้เริ่มต้นในเวลา 09.30 น. และเสร็จสิ้นลงในเวลา 15.05 น. ใช้เวลาประมูลทั้งสิ้น 5 ชั่วโมง 35 นาที สำหรับผลการประมูลรวม 3 คลื่นความถี่ จำนวน 48 ใบอนุญาต เป็นเงินประมูลรวมทั้งสิ้น 100,521 ล้านบาท แบ่งเป็นคลื่นความถี่ 700 MHz เงินประมูลรวม 51,460 ล้านบาท คลื่นความถี่ 2600 MHz เงินประมูลรวม 37,434 ล้านบาท และคลื่นความถี่ 26 GHz เงินประมูลรวม 11,627 ล้านบาท

โดยคลื่น 700 เมกะเฮิร์ตซ์ เริ่มเสนอราคาที่เวลา 09.30 น. มี 3 รายที่เข้าประมูล คือ กลุ่มเอไอเอส, ทรู มูฟ เอช และ แคท มีจำนวน 3 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 5 เมกะเฮิร์ตซ์ ราคาเริ่มต้น 8,792 ล้านบาท เสนอราคารอบละ 440 ล้านบาท

ทั้งนี้ มีการเสนอราคาทั้งหมด 20 รอบ จบที่ราคา 17,153 ล้านบาท ใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมง มีผู้ชนะการประมูล 2 ราย ได้แก่ แคท ชนะ 2 ใบอนุญาต เอไอเอส 1 ใบอนุญาต รวมราคา 51,460 ล้านบาท

และถัดมาเป็นการประมูลคลื่น 2,600 เมกะเฮิร์ตซ์ ยังมี 3 รายเดิมที่เข้าประมูล มีจำนวน 19 ใบอนุญาต ใช้เวลาประมาณ 30 นาที เคาะเสนอราคาเพียง 2 รอบ จบที่ราคา 1,956 ล้านบาท มีผู้ชนะการประมูล 2 รายได้แก่ เอไอเอส ชนะ 10 ใบอนุญาต และ ทรู มูฟ เอช 9 ใบอนุญาต รวมได้ราคา 37,433 ล้านบาท โดยผู้ชนะการประมูลจะต้องขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมร้อยละ 50 ในพื้นที่โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ภายใน 1 ปี และครอบคลุมร้อยละ 50 ของประชากรในสมาร์ท ซิตี้ ภายใน 4 ปี

ทั้งนี้การประมูลคลื่น 26 กิกะเฮิร์ตซ์ มีผู้เข้าร่วมการประมูล 4 ราย ได้แก่ เอไอเอส, ทรู มูฟ เอช, ดีแทค ไตรเน็ต และ ทีโอที ใช้เวลาในการประมูลเพียง 10 นาที เคาะราคา 1 ครั้ง ประมูล 26 ใบอนุญาตจาก 27 ใบอนุญาต เอไอเอส ชนะการประมูล 12 ใบอนุญาต ทรู มูฟ เอช ชนะการประมูล 8 ใบอนุญาต ดีแทค ไตรเน็ต ชนะการประมูล 2 ใบอนุญาต และ ทีโอที ชนะการประมูล 4 ใบอนุญาต รวมราคาที่ 11,627 ล้านบาท

ซึ่งรวมทั้ง 3 คลื่นความถี่ ใช้เวลาในการประมูลประมาณ 5 ชั่วโมง ในเบื้องต้นได้ราคาอยู่ที่ 100,521 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ทาง กสทช.ได้ประเมินไว้ที่ 74,000 ล้านบาท

ด้าน นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. กล่าวว่า กสทช.จะประชุมร่วมกันเพื่อตรวจสอบและรับรองผลการประมูลภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมเรียกชำระเงินงวดแรกทันที และรับใบอนุญาตภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้

โดยเม็ดเงินจากการประมูลทั้งหมดนี้เชื่อว่าจะมีผลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในปี 2563 ให้สามารถขยายตัวได้เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 1.02

 

#CORDYPTHAILAND

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here