หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง นักยุทธศาสตร์ชาติ และการป้องกันสงครามจิตวิทยาในโลกดิจิทัล (ยปส.2)เปิดรับสมัครรุ่นที่ 2

0
1216

 

ท่านผศ.ดร.สิปปกร ลิ่วตระกูล ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตร

 

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง นักยุทธศาสตร์ชาติ และการป้องกันสงครามจิตวิทยาในโลกดิจิทัล (ยปส.2) โดย ท่านผศ.ดร.สิปปกร ลิ่วตระกูล ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ชาติและการป้องกันสงครามจิตวิทยาในโลกดิจิทัล Hybrid Digital Warfare

การดูงานระหว่างศึกษา ผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 1

– เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้าน Hybrid Warfare อย่างเท่าทันสถานการณ์โลก

– เพื่อให้เกิดความรักความผูกพันกัน (Rapport) อย่างเหนียวแน่นต่อเนื่องยาวนาน

– เพื่อให้มีความเป็นผู้นำที่สามารถนำองค์กรสมัยใหม่ได้อย่างสอดคล้องกลมกลืน (Congruent)

– เพื่อให้มีคุณลักษณะ ๕ ส. (สร้างสรรค์ สนุก สุข และสันติ)

– เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างองค์ความรู้และต่อยอดความรู้อย่างเป็นระบบ

 

รายละเอียดการรับสมัครรุ่นที่ 2 เริ่มรับสมัครวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

ปฐมนิเทศน์ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

1.สำเนาทะเบียนบ้าน
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลายเซ็นรับรอง
3.รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
4.สำเนาปริญญาบัตร หรือ สำเนาใบแสดงผลการเรียน
5.สำเนาหนังสือจดทะเบียน บริษัท (ภาคเอกชน)
6.สำเนาพาสสปอร์ต
***กรุณาเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ในการลงทะเบียนมาด้วย***
ที่วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถนนวิภาวดีรังสิต เวลา 9.00-12.00 น.

ค่าลงทะเบียนเรียน 85,000 บาท

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

099-390-9009

อีเมล์ : [email protected]

เว็บไซด์ : https://sites.google.com/view/spdssru2/home

FB: https://web.facebook.com/SPD.SSRU/

แอด Line : https://lin.ee/lx8SArc

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ :

https://drive.google.com/open?id=15evOEVcC0Zww8frAkILAX1dyyRNEgP4o

 

 

#CORDYPTHAILAND

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here