ดร.ทวีศักดิ์ ร่วมลงนามประกอบการสำรวจออกแบบ เพื่อปรับปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสายลบ2034 จ.ลพบุรี

0
519

ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร กรรมการผู้จัดการบริษัท ป่าสักวิลเลจ จำกัด

เนื่องจากได้รับจดหมายเชิญจาก องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ให้เข้าร่วมประชุมประชาคม รับฟังความคิดเห็น เพื่อประกอบการสำรวจออกแบบ เพื่อปรับปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสายลบ 2034 แยกทางหลวงหมายเลขสาย 21 –บ้านน้ำซับ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ซึ่ง ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร กรรมการผู้จัดการบริษัท ป่าสักวิลเลจ จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมและลงนาม พร้อมกับ นายพัลลภ ภัทรบดี อดีต สจ.อำเภอพัฒนานิคม จ.ลพบุรี, นายเพิ่มศักดิ์ หงษ์อุ่ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5 ช่องสาริกา, นายสมยศ จันทวงษ์ ผอ ส่วนบูรณะ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 และ นายพเยาว์ ชะเอมจันทร์ สอบต. หมู่ 5 สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ท้ายนี้ ดร.ทวีศักดิ์ ยังได้กล่าวขอบคุณ ชาวบ้าน ม.5 ที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมประชาคมโดยพร้อมเพรียงกัน และที่ขาดไม่ได้ขอขอบพระคุณ นายพัลลภ ภัทรบดี อดีต สจ.อำเภอพัฒนานิคม จ.ลพบุรี  และ นายเพิ่มศักดิ์ หงษ์อุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ช่องสาริกา ขวัญใจชาวบ้าน ม. 5 ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา โดยมีการประชุม ณ วัดดํารงบุล อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here