อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี เปิดโครงการ “มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรักษ์ชุมชน” ปรับภูมิทัศน์ท่าน้ำ “วังมัจฉาทอง ม.กรุงเทพธนบุรี”

0
479

รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรักษ์ชุมชน” โดยมี พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ ดร. เจ้าอาวาสวัดศาลาแดง ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางแค ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) คุณณัชชา ชัยรุ่งเรือง (คุณเอิร์น) ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์ นักศึกษา รวมทั้งประชาชนในเขตทวีวัฒนาเข้าร่วมในพิธีเปิด

โครงการดังกล่าว โดยได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาลงลำคลองทวีวัฒนา และเปิดใช้เครื่องบำบัดน้ำเสียพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งติดตั้งบริเวณพื้นที่ท่าน้ำเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำหน้าวัดศาลาแดง เขตบางแค กรุงเทพฯ
โครงการดังกล่าวมหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านต่าง ๆ ทุกมิติ เพื่อมุ่งส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยคณะรัฐศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐได้สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดหลากหลายชนิด จำนวน 30,000 ตัว หลากหลายสายพันธุ์ ส่วนใหญ่จะเป็นปลาที่มีสีเหลืองทอง ตามแนวคิด “วังมัจฉาทอง ม.กรุงเทพธนบุรี” และได้ปูพื้นพรมหญ้าสีเขียวพร้อมกับทาสีสะพานของวัดให้สวยงามอีกด้วย
คณะนิเทศศาสตร์และเครือข่ายวิชาชีพได้สนับสนุนเครื่องบำบัดน้ำเสียพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และทางมหาวิทยาลัยฯ ได้มอบเก้าอี้มุมนั่งเล่น และปรับภูมิทัศน์ ตามแนวคิดการพัฒนาชุมชนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ ให้เป็นจุดชมวิว จุดพักผ่อน บริเวณท่าน้ำจุดปล่อยปลาหน้าวัดศาลาแดง ทั้งนี้ คณะนิเทศศาสตร์ได้ร่วมกันกำหนดสาระสำคัญ (Theme) ของโครงการร่วมกับชุมชน และนำคณาจารย์คณะต่าง ๆ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ประชาชนในชุมชน พร้อมด้วยศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดงที่มีจิตอาสาร่วมจัดกิจกรรมปล่อยปลาเปิดโครงการดังกล่าวอย่างสร้างสรรค์


ในการนี้มีศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดงศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ ดร.วโรดม ศิริสุข (ชายแฮ็คส์) ดร.เมลิสา มหาพล (เชอรี่) “ครูบอย” สมพงษ์ คำแก้ว พงศ์พณิช คงเจริญ (บอส) สิริรัตน์ เรืองศรี (หนูสิ) ธนวัฒน์ สุขเฟื่องฟู (คัท) นายธงรบ ประมงค์ ( วิว ชัชวาล) นักร้องลูกทุ่ง คณะนิเทศศาสตร์ ปี 1 อัญชลี พุทธวงษ์ (ตุ๊ก) ดร.จุมพล โพธิสุวรรณ (บ๊อบ) และจิรัฏฐวัฒน์ ศิริบุตร (ก๊อปปี้) เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย ณ วัดศาลาแดง เขตบางแค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here