สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย หารือประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร จัดหน่วยแพทย์อาสา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ส.ส.ที่ร้อยเอ็ด

0
324

วันที่ 20 ม.ค. 64 ที่สัปปายะสภาสถาน อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ นายอนันต์ ผลอำนวย ประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร และนายอำพล พันธุ์ประสิทธิ์ อุปนายก สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย ได้เข้าพบหารือ ปรึกษาเรื่องการจัดหน่วยแพทย์อาสา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รัฐสภาไปตรวจเยี่ยม ส.ส. ที่ร้อยเอ็ด ในวันที่ 1 ก.พ. 64 นี้

ซึ่งศูนย์แพทย์อาสา สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการตรวจรักษาอดีตสมาชิกรัฐสภา ทั้งสมาชิกที่เป็นท่านอดีต ส.ส.และท่านอดีต ส.ว.โดยมีแผนขยายการเปิดบริการตรวจรักษาประชาชนทั่วไปในอนาคต เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลของรัฐในอนาคต

ศูนย์แพทย์อาสา สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย มี พลอากาศตรี นายแพทย์ วีระยุทธ์ พิชญโยธิน เป็นผู้อำนวยการศูนย์ ซึ่งศูนย์แพทย์อาสาฯ ให้บริการด้านการตรวจรักษาอดีตสมาชิกรัฐสภา นอกจากจะใช้การรักษาแนวใหม่แล้ว จะให้บริการถึงบ้าน  และจะเปิดบริการตรวจรักษาให้สมาชิกในครอบครัว โดยคิดค่าบริการถูกกว่าที่จะไปรักษาตามคลินิกต่างๆโดยเป็นการช่วยเรื่องสวัสดิการสมาชิกทั้งประหยัดเวลาและค่าบริการทางการแพทย์ให้กับครอบครัวของสมาชิก สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย

พลอากาศตรี นายแพทย์ วีระยุทธ์ พิชญโยธิน ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์อาสา สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย

ขณะเดียวกัน พลอากาศตรี นายแพทย์ วีระยุทธ์ พิชญโยธิน ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์อาสา สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย เปิดเผยถึงหน่วยแพทย์อาสา ว่ามีความพร้อมในการเดินทางตรวจเยี่ยม นอกจากนี้ในเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทางศูนยการตรวจโควิด-19 ที่ศูนย์แพทย์อาสาจะจัดให้มีการตรวจนั้นจะเป็นการตรวจด้วยวิธีการเจาะเลือด (Antibody -IgM/IgG) คัดกรองผู้ติดเชื้อเพื่อส่งยืนยันกับระบบของกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้ง ซึ่งการตรวจนี้จะดีกว่าการตรวจทั่วๆ ไป เพราะสามารถหาเชื้อที่หลบซ่อนอยู่ได้ จากการตรวจของศูนย์แพทย์อาสา จะเป็นการตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโควิดจะแบ่งเป็นการตรวจชนิด ชนิด IgM และ IgG โดยการหา IgM หากผลเป็นบวกแสดงว่า ติดเชื้อ ส่วนการหา IgG หากผลเป็นบวกแสดงว่าติดเชื้อมานานแล้วกว่า 15 วันขึ้นไป ซึ่งไม่ใช่ช่วงแพร่เชื้อ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here