ออมสิน เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว กู้ฉุกเฉิน จากเหตุโควิด19 เงินกู้ต่อรายสูงสุด 50,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน

0
462

ธนาคารออมสิน แจ้งว่าโครงการสินเชื่อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หรือสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 10,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.10% ต่อเดือน ผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน หรือ 2 ปี ไม่ต้องชำระเงินกู้ 6 งวดแรก มีคุณสมบัติดังนี้ เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้ ไม่ต้องใช้หลักประกัน ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

โครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 50,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน ผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี มีคุณบัติดังนี้ เป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้ ไม่ต้องมีบุคคล หรือหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกัน ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

โดยทั้ง 2 โครงการได้ขยายเวลารับคำขอสินเชื่อออกไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย.64 ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียน ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ของธนาคารออมสิน และเว็บไซต์ www.gsb.or.th/personals/loanspt/ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 64 เป็นต้นไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here