ดีเดย์ 1 ก.พ. 64 รถไฟฟ้าสายสีม่วงเก็บ 14-42 บาท นั่งต่อสีน้ำเงินจ่าย 70 บาท

0
184

วันที่ 1 ก.พ. 64 นี้  นั่งรถไฟฟ้าสายสีม่วง จ่ายค่าตั๋ว 14-42 บาท รฟม.ไม่ต่อโปร 20 บาทตลอดสาย จัดโปรโมชั่นจำกัดเที่ยวเพิ่มทางเลือกแทน ส่วนสายสีน้ำเงินเริ่ม 17-42 บาท นั่งพ่วงสีม่วง 70 บาท

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2564 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่าได้ดำเนินมาตรการปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม หรือ MRT สายสีม่วง โดยจ่ายสูงสุด 20 บาทตลอดสาย ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 2562

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ม.ค. 2564 รฟม. ได้เตรียมจัดโปรโมชั่นเที่ยวโดยสาร แบบจำกัดวัน จำกัดเที่ยว สำหรับใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ซึ่งจะเริ่มโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป

ได้แก่ เที่ยวโดยสาร 15 เที่ยว ใช้เดินทางภายใน 30 วัน ราคา 450 บาท เที่ยวโดยสาร 25 เที่ยว ใช้เดินทางภายใน 30 วัน ราคา 700 บาท เที่ยวโดยสาร 40 เที่ยว ใช้เดินทางภายใน 30 วัน ราคา 1,040 บาท

เที่ยวโดยสาร 50 เที่ยว ใช้เดินทางภายใน 30 วัน ราคา 1,100 บาท เที่ยวโดยสาร 60 เที่ยว ใช้เดินทางภายใน 60 วัน ราคา 1,200 บาท

ทั้งนี้ เที่ยวโดยสารจะมีอายุการใช้งานนับจากวันที่ใช้เดินทางครั้งแรกตามประเภทของเที่ยวโดยสารแต่ละชนิด (นับวันที่เริ่มใช้งานเป็นวันที่ 1) และต้องใช้เดินทางครั้งแรกภายใน 45 วันนับจากวันที่เติมเที่ยวโดยสาร หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถใช้เดินทางได้ และเที่ยวโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนหรือขอคืนเป็นเงินสดได้

ทั้งนี้กรณีเดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ระบบจะทำการหักเที่ยวโดยสารก่อน หากเที่ยวโดยสารหมด ระบบจะหักเงินในบัตรโดยสารนั้น ๆ กรณีเดินทางเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ระบบจะหักเที่ยวโดยสารสำหรับการเดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง และจะหักเงินในบัตรโดยสารนั้น ๆ ตามจำนวนสถานีที่เดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ รฟม. และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ได้ตระหนักและห่วงใยในความปลอดภัยของผู้โดยสาร โดยยังคงดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ในระบบรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 2 สายอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ

พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้โดยสารรักษาระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการใช้บริการ สแกน QR Code ไทยชนะ ที่ติดอยู่ในตู้โดยสาร เพื่อเช็กอิน และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการเพื่อความปลอดภัยของทุกคน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2564 ผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วงจะเสียค่าโดยสารตามราคาปกติ 14-42 บาท หากไม่ซื้อบัตรโดยสารแบบจำกัดวันจำกัดเที่ยว ขณะที่สายสีน้ำเงินได้เก็บค่าโดยสารตามที่ปรับใหม่แล้วตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564ที่ผ่านมา เมื่อนั่งสายสีม่วงเข้าไประบบสายสีน้ำเงินจะเสียค่าโดยสารในอัตราปกติ จ่ายสูงสุด 70 บาท

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here