“อนุทิน” เสนอนายกฯ อนุมัติคนไทยทุกคนต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ฟรี

0
238

รองนายกฯ-รมว.สธ.เตรียมเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติให้วัคซีนโควิด-19 แก่คนไทยทุกคนฟรี แต่ต้องเป็นไปตามความสมัครใจ

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมว.สธ.) โพสต์เฟซบุ๊ก “อนุทิน ชาญวีรกูล” ถึงกรณีวัคซีนโควิด-19 โดยระบุ ว่า

คนไทยทุกคนต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ฟรี ด้วยความสมัครใจ

กระทรวงสาธารณสุข จะเสนอให้พล.อ.ประยุทธ์​ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติ ให้มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้คนไทยทุกคน ฟรี เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับวัคซีน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ ไม่ว่าจะมีฐานะยากจน หรือร่ำรวย จะได้รับสิทธิเท่าเทียมกัน

ขณะนี้ นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และคณะอนุกรรมการฯ กำลังจัดทำแผนการฉีดวัคซีนให้กับคนไทย อย่างเหมาะสมกับวัคซีนที่จะได้รับมาทั้งจากต่างประเทศ และที่ผลิตในประเทศไทย และจะจัดลำดับกลุ่มผู้ได้รับวัคซีน ตามระดับความเสี่ยง เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว และผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง ไปถึงเสี่ยงต่ำ ตามลำดับ

ทั้งนี้ เป้าหมายของการฉีดวัคซีน คือ เพื่อให้ระบบสาธารณสุขเดินหน้าต่อไปได้ หยุดการเสียชีวิต และเพื่อให้ระบบธุรกิจ เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้ โดยจะเริ่มฉีดให้กับประชาชนที่มีความเสี่ยงสูง ในพื้นที่เสี่ยงสูงก่อน คือแหล่งระบาดของโรค และ จังหวัดชายแดน

อย่างไรก็ตาม การฉีดวัคซีนโควิด-19 จะเป็นไปโดยระบบสมัครใจ ไม่บังคับให้มีการรับวัคซีน ให้เป็นสิทธิของประชาชนตัดสินใจเอง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล และจะไม่ฉีดให้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีและหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากวัคซีนยังไม่ได้ทดลองกับคนกลุ่มนี้

ขอให้มั่นใจได้ว่า รัฐบาลจะดูแลประชาชนคนไทยทุกคน ให้ได้รับวัคซีน โดยไม่มีความเหลื่อมล้ำ และจะติดตามผลของการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยมากที่สุด เนื่องจากวัคซีนนี้เป็นวัคซีนใหม่ ออกมาใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ยังต้องติดตามศึกษาผลข้างเคียงอีกมาก

สิ่งที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง หลังจากฉีดวัคซีนแล้วก็คือ ทุกคนยังต้องใส่หน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า รักษาระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ และ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ต่อไป เพื่อการป้องกันการติดเชื้อ แพร่เชื้อได้มากที่สุด และเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง

#คนไทยต้องปลอดภัย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here