สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย มอบให้ศูนย์แพทย์อาสาสมาคมฯ ออกตรวจโควิด-19 ให้กับสมาชิกทั่วประเทศ

0
473

วันที่ 15 ม.ค. 2564 นาย อำพล พันธุ์ประสิทธิ์ อุปนายกสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย ได้รับอนุมัติจากนายกสมาคมฯ นายอนันตชัย คุณานันทกุล ให้ดำเนินการจัดหน่วยแพทย์ของศูนย์แพทย์อาสาออกเดินทางช่วยเหลือสมาชิกด้วยการตรวจไวรัสโควิด-19 ให้ในราคาที่ประหยัดที่สุด

นาย อำพล พันธุ์ประสิทธิ์ อุปนายกสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย

ตามแผนงานศูนย์แพทย์อาสาสมาคมฯจะจัดส่งแพทย์และผู้ช่วยเดินทางไปจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดนำร่องและมอบหมายให้ นาย อุทัย มิ่งขวัญ กรรมการสมาคมฯ และอดีต สส.ของจังหวัดแจ้งให้อดีต สส.-อดีต สว. ทราบและนัดหมายให้มารับการตรวจในจุดที่ถูกกำหนดไว้  ฝ่ายแพทย์อาสาสมาคมฯจะจัดชุดตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโควิด -19ไปจำนวนหนึ่ง ซึ่งมากพอเพื่อจะตรวจทั้งอดีต สส.-อดีต สว. และสมาชิกในครอบครัวรวมทั้งผู้ช่วยทั้งหลาย

การตรวจครั้งนี้ถือว่าเป็นการนำร่อง หากได้รับการสนับสนุนจากอดีตสมาชิกรัฐสภาในจังหวัดนครราชสีมาด้วยดี ก็จะได้จัดชุดตรวจออกไปตระเวนตรวจแก่เพื่อนสมาชิกในจังหวัดอื่นๆ ดังนั้นระหว่างนี้ ถ้ามีอดีตสมาชิกรัฐสภาจังหวัดใดทั่วประเทศ หากต้องการให้สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยส่งชุดตรวจของแพทย์อาสาไปตรวจไวรัสโควิด 19 สามารถแจ้งไปที่ศูนย์แพทย์สมาคมฯ ที่หมายเลขโทร. 099-147-8947 ในจังหวัดนครราชสีมา แจ้งไปที่นาย อุทัย มิ่งเมือง หมายเลข โทร.065-279-0581

อุปนายกสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย ยังได้ย้ำถึงสมาชิกรัฐสภาไทยว่า สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยตั้งขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่สมาชิก และสมาคมจะทำประโยชน์ให้ได้มากขึ้น ก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาทั้งอดีตและปัจจุบัน

พลอากาศตรี นายแพทย์ วีระยุทธ์ พิชญโยธิน ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์อาสา สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย

ด้าน พลอากาศตรี นายแพทย์ วีระยุทธ์ พิชญโยธิน ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์อาสา สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย เปิดเผยว่าสำหรับการตรวจโควิด-19 ที่ศูนย์แพทย์อาสาจะจัดไปตรวจนี้ จะเป็นการตรวจด้วยวิธีการเจาะเลือด (Antibody -IgM/IgG) คัดกรองผู้ติดเชื้อเพื่อส่งยืนยันกับระบบของกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้ง ซึ่งการตรวจนี้จะดีกว่าการตรวจทั่วๆ ไป เพราะสามารถหาเชื้อที่หลบซ่อนอยู่ได้ จากการตรวจของศูนย์แพทย์อาสา จะเป็นการตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโควิดจะแบ่งเป็นการตรวจชนิด ชนิด IgM และ IgG โดยการหา IgM หากผลเป็นบวกแสดงว่า ติดเชื้อ ส่วนการหา IgG หากผลเป็นบวกแสดงว่าติดเชื้อมานานแล้วกว่า 15 วันขึ้นไป ซึ่งไม่ใช่ช่วงแพร่เชื้อ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here