โควิด-19 ติดเชื้อเพิ่ม 271 ราย สะสม 11,262 เสียชีวิตอีก 2 ราย รวม 69 ศพ

0
295

การแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)
วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 11.30-12.10 น.
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล


สถานการณการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ทั่วโลก ผู้ป่วยรายใหม่ 742,402 ราย ผู้ป่วยสะสม 92,767,845 ราย ผู้เสียชีวิต 16,288 คน ผู้ป่วยเสียชีวิตรวม 1,986,696 คน
🇹🇭 ประเทศไทย ผู้ป่วยรายใหม่ 271 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 11,262 ราย (ระลอกใหม่ 7,025 ราย) รักษาหายแล้ว 7,660 ราย ยังรักษาอยู่ 3,533 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 คน ผู้ป่วยเสียชีวิตรวม 69 คน
🏦 กรุงเทพมหานคร ผู้ป่วยรายใหม่ 14 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 2,059 ราย (ระลอกใหม่ 526 ราย)

ข้อสั่งการจากที่ประชุม ศบค.
.
1️⃣ จำนวนยอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ข้อมูลจากวันที่ 4-14 ม.ค.64 มีจำนวนผู้ดาวน์โหลด 7.18 ล้านครั้ง มีจำนวนผู้ใช้งาน 5.05 ล้านคน ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้น ขอขอบคุณประชาชนที่โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าว หากประชาชนให้ความร่วมมือใช้งานแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ได้ถึง 40 ล้านคน จะเป็นประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ความสำคัญของแอปฯ “หมอชนะ” ที่เห็นได้ชัดเจน คือ เมื่อวันที่ 13 ม.ค.ที่พบผู้ติดเชื้อ กรมควบคุมโรคได้ส่งชุดข้อมูลไปยังผู้ดูแลแอปฯ “หมอชนะ” เพื่อส่งข้อความเตือนไปยังประชาชนที่เคยไปยังจุดเสี่ยงเดียวกับผู้ติดเชื้อ ซึ่งได้ลงทะเบียนใช้แอปฯ “หมอชนะ” ไว้ และสามารถติดตามได้ทั้งหมด 135 คน พร้อมส่งข้อความแจ้งเตือนผู้ที่มีความเสี่ยงจากการไปสถานที่เดียวกันกับผู้ติดเชื้อให้สังเกตอาการตนเองที่บ้าน 14 วัน ส่วนกรณีที่มีข้อกังวลเกี่ยวกับความสิ้นเปลืองแบตเตอรี่โทรศัพท์ หรือเปลืองอินเทอร์เน็ต ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งแก้ไข
2️⃣ สถานการณ์ผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้ 271 ราย แบ่งเป็น 🚩 การติดเชื้อในประเทศ 259 ราย เป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 78 ราย (มีประวัติไปสถานที่เสี่ยง มีอาชีพเสี่ยง หรือสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้านี้) และจากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 181 ราย และ 🚩 การติดเชื้อจากต่างประเทศ 12 ราย เป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันทุกประเภท (Quarantine Facilities) 11 ราย และผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ไม่เข้าสถานที่กักกัน 1 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยอาการหนัก 25 ราย ขณะนี้กราฟรายวันแสดงจำนวนผู้ป่วยรายใหม่เริ่มมีแนวโน้มทรงตัว ส่วนการเปรียบเทียบกราฟรายสัปดาห์ในสัปดาห์ที่ 1 และ 2 ของเดือน ม.ค.64 พบจำนวนผู้ป่วยรายใหม่มีแนวโน้มลดลงเกือบครึ่ง ทำให้สามารถวางใจสถานการณ์ได้ในระดับหนึ่ง
3️⃣ จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค.63 – 14 ม.ค.64 มีผู้ป่วยรวม 7,025 จังหวัดที่มีผู้ป่วยสูงสุด 10 อันดับแรก คือ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง กรุงเทพฯ สมุทรปราการ จันทบุรี นนทบุรี นครปฐม อ่างทอง และปทุมธานี มีผู้ป่วยกระจายไปใน 60 จังหวัด วันนี้ไม่พบจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม ส่วนการจำแนกจังหวัดที่พบผู้ป่วย พบจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดง คือ มีผู้ป่วยสะสมมากกว่า 50 ราย จำนวน 10 จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นจังหวัดในภาคกลาง, สีส้ม พบผู้ป่วยสะสม 11-50 ราย จำนวน 12 จังหวัด, สีเหลือง พบผู้ป่วยสะสม 1-10 ราย จำนวน 38 จังหวัด และสีขาว หรือจังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยมาก่อน จำนวน 17 จังหวัด จังหวัดที่มีแนวโน้มดีขึ้นและมีจำนวนผู้ป่วยลดลง คือ ชลบุรี ระยอง กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
4️⃣ ขณะนี้บริษัท พัทยา ฟู๊ดส์ อินดรัสตรี้ จำกัด ได้ปรับพื้นที่ภายในบริษัท เป็น Factory Quarantine แห่งแรกของประเทศไทย และ จ.สมุทรสาคร รองรับผู้ป่วย 600 เตียง มีการแบ่งพื้นที่เป็น 3 สี คือ สีเขียว พื้นที่ปฏิบัติงาน ที่อยู่ด้านหน้า สีเหลือง เป็นพื้นที่สำหรับแพทย์ในการปฏิบัติงานและเปลี่ยนชุดทางการแพทย์ และสีแดง พื้นที่ที่ผู้ติดเชื้อใช้กักตัว แบ่งเป็นที่พัก ที่รับประทานอาหาร ห้องน้ำ สถานที่อาบน้ำ พื้นที่ซักล้าง และพื้นที่ออกกำลังกาย ซึ่งผู้ป่วยจะไม่สามารถออกไปด้านนอกได้จนกว่าจะรักษาโรคโควิด-19 หาย จนปลอดเชื้อ ทั้งนี้ ขอชมเชยถึงความมีน้ำใจและความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคเอกชน ซึ่งเป็นต้นแบบการปรับตัวเองในภาคอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการ เชื่อว่ายังมีเอกชนหลายแห่งที่พร้อมให้ความร่วมมือในลักษณะนี้ ซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนและความร่วมมือในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here