สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกป่วยสะสมกว่า 90 ล้านคน ประเทศไทยผู้ป่วยรายใหม่ 245 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 10,298 ราย

0
282

การแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 11.30-12.10 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ทั่วโลก ผู้ป่วยรายใหม่ 727,014 ราย ผู้ป่วยสะสม 90,077,446 ราย ผู้เสียชีวิต 12,470 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิตรวม 1,934,813 ราย

🇹🇭 ประเทศไทย ผู้ป่วยรายใหม่ 245 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 10,298 ราย รักษาหายแล้ว 6,428 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 3,803 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ผู้ป่วยเสียชีวิตรวม 67 ราย

กรุงเทพมหานคร ผู้ป่วยรายใหม่ 22 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 1,950 ราย

ข้อสั่งการจากที่ประชุม ศบค.

1️สถานการณ์ผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้ 245 ราย แบ่งเป็น (1) การติดเชื้อในประเทศ 224 ราย เป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 181 ราย (มีประวัติไปในสถานที่เสี่ยง มีอาชีพเสี่ยง หรือสัมผัสผู้ป่วยรายก่อนหน้า 74 ราย และอยู่ระหว่างสอบสวนโรค 107 ราย)  มาจากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 43 ราย และ (2) การติดเชื้อจากต่างประเทศ เป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันทุกประเภท (Quarantine Facilities) 21 ราย ขณะนี้มีผู้ป่วยอาการหนัก ซึ่งต้องให้ยาต้านไวรัสเร็วขึ้น 17 ราย โดยมีผู้ป่วยกระจายไปใน 58 จังหวัดเท่าเดิม และมีอีก 19 จังหวัดที่ยังไม่มีรายงานผู้ป่วย อย่างไรก็ตาม ลักษณะของกราฟผู้ป่วยรายใหม่และผู้ป่วยสะสมยังเป็นเส้นทแยงพุ่งขึ้น

2️ จากจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน จึงจำเป็นต้องหาสถานที่ที่เหมาะสมในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรืออาการน้อย ด้วยการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้ผู้ตรวจราชการทุกเขตพิจารณาเลือกสถานที่ที่เหมาะสมในแต่ละจังหวัดและมีระบบสุขาภิบาลรองรับ เพื่อความมั่นใจของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น ทุกจังหวัดต้องติดตามสถานการณ์และพิจารณาแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยในพื้นที่ เพื่อเตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามไว้ล่วงหน้า

3️ การวิเคราะห์ลักษณะทางระบาดวิทยาของผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกใหม่ (วันที่ 15 ธ.ค.63-9 ม.ค.64) จำนวน 5,816 ราย เมื่อจำแนกตามช่วงอายุ พบมีอายุเฉลี่ย 40 ปี (น้อยสุด 1 เดือน และมากที่สุด 95 ปี) และเป็นเพศชายน้อยกว่าหญิง อัตราส่วน 1 : 1.14

4️ จำนวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะ ตั้งแต่วันที่ 3-9 ม.ค.64 มีจำนวน 5.96 ล้านราย โดยมีผู้ลงทะเบียนใช้งาน 2,857,268 ราย ทั้งนี้ มีการส่งแจ้งเตือนแอปฯ หมอชนะ ไปให้ผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยที่พบในพื้นที่กรุงเทพฯ รวม 394 ราย เมื่อได้รับข้อความแจ้งเตือน ขอให้สังเกตอาการที่บ้าน หรือทำงานที่บ้าน แต่หากมีอาการให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อ โดยนำข้อความแจ้งเตือนที่ได้รับไปแสดง ซึ่งจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษา ส่วนผู้ที่ไม่มีอาการ เมื่อสังเกตอาการครบ 14 วันแล้ว ถือว่าปกติ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here