เกจิอาจารย์ดังปลุกเสกป้ายทะเบียนรถเลขสวย   หมวดอักษร “ กต  ”  การเงิน การงาน ก้าวหน้า การค้าเจริญเติมโต จำนวน 301 หมายเลข

0
352

 

อุตรดิตถ์ :  เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ 25 มกราคม 2563 ที่พระวิหารวัดพระแท่นศิลาอาสน์ (พระอารามหลวง) ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  นายประวิทย์  กิจประยูร ขนส่งจังหวัดอุตรติตถ์  พร้อมนายปราการ มสิกพรรค์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง (นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ)  นางสาววัลภา  คงสกุล   หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ   (เจ้าพนักงานขนส่งอาวุโส)และ  เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์   ได้จัดพิธีเสริมสิริมงคลปลุกเสกป้ายทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร “กต” จำนวน 301 หมายเลข    โดยมีพระเกจิดัง นั่งปรกอธิษฐานจิต จำนวน 4 รูป และ  พระสงฆ์สมณศักดิ์ เจริญพุทธมนต์   ธรรมจักร และ  เตรียมการเปิดประมูลเลขสวย จำนวน 301 หมายเลขสวยหมวดอักษร กต  ระหว่างวันที่ 15 และ  16 กุมกาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นตันไป  ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์

นายประวิทย์ กิจประยูร    ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์   กล่าวว่า    หมวดอักษร ” กต  ” สื่อความหมายถึง ”    การเงิน การงาน ก้าวหน้า การค้าเจริญเติบโต   ” หมายความว่าผู้ครอบครองป้ายดังกล่าวจะมีแต่ความเป็นสิริมงคล รถที่ใช้อยู่จะนำพาซึ่งทรัพย์สินเงินทอง และ   ความเจริญก้าวหน้าในกิจการที่ดำเนินการอยู่    มีความผาสุกทั้งครอบครัว

“   ป้ายทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษร “กต” จำนวน 301 หมายเลข   ได้เข้าพิธีเสริมสิริมงคล ปลุกเสก   โดยพระมหาเถระนั่งอธิษฐานจิต 4 รูป    ประกอบด้วย   1.พระปัญญากรโมลี เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ม) วัดท่าไม้เหนือ   2.พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก – อุตรดิตถ์ (ธ) วัดพระแท่นศิลาอาสน์   3.พระสุธรรมญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ม) วัดเจดีย์คีรีวิหาร   4.พระอุดมปิฎก เจ้าคณะอำเภอพิชัย    วัดคลองโพธิ์   พระมหาเถระเจริญพระพุทธมนต์   (ธัมจักรกัปปวัตตนสูตร) 9 รูป    สำหรับผู้ที่ชนะการประมูลได้ป้ายทะเบียนรถเลขสวยทั้ง 301 หมายเลขในครอบครอง    จะมีแต่ความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และ   ธุรกิจการงานเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้ชนะการประมูลเลขสวย    กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ” กต 1111 ถึง กต 9999 จำนวน 9 เลข และ กลุ่ม 2 ได้แก่หมายเลข “กต 8899” จะได้รับมอบกรอบรูปท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก จารึกหมายเลขทะเบียนรถที่ชนะการประมูลเป็นที่ระลึกอีกด้วย “

นายประวิทย์  กล่าวอีกว่า   ส่วนเงินรายได้ที่ได้รับจากการประมูลทะเบียนรถเลขสวย จะนำส่งเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือ กปถ.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธาณะประโยชน์และรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของกรมการขนส่งทางบก ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยจะได้รับ ผู้ประมูลได้จะมีหมายเลขสวยเป็นที่นิยมให้เลือกจากการประมูล จำนวน 301 หมายเลข เป็นเลขที่ชอบมากที่สุดสำหรับใช้กับรถคันที่รักมากที่สุด   แผ่นป้ายทะเบียนรถที่ได้จากการประมูลมีลวดลายและสีสันเป็นลายกราฟฟิกสวยงาม  หมายเลขที่ได้จากการประมูลสามารถจดทะเบียนรถได้ทันที   ใช้ได้ทั้งรถใหม่ป้ายแดง หรือ สลับเลขทะเบียนกับรถที่จดทะเบียนแล้ว หรือ ไม่มีรถก็สามารถประมูลได้    เลขที่ประมูลได้กรรมสิทธิ์จะเป็นของผู้ประมูล และ    สามารถมอบเป็นมรดกให้กับบุคคลในครอบครัวได้ อีกทั้งยังสามารถซื้อขายหรือมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ชิดหรือบุคคลที่ให้ความเคารพนับถือ

ดังนั้น   จึงขอเรียนเชิญชาวอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียง  มาร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยหมวดอักษร กต   ตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร 055-816796 สาขาอำเภอน้ำปาด 055-436781 สาขาอำเภอตรอน 055-491003

กิตติพงษ์   ทุนเพิ่ม   ทีมข่าวภูมิภาค

 

 

 

#CORDYPTHAILAND

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here