มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จับมือสื่อใหญ่ ทีวีพูล เซ็น MOU ความร่วมมือจัดการศึกษาสู่มืออาชีพ

0
958

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย ,ดร.วโรดม ศิริสุข ชายแฮ็คส์ ผู้อำนวยการโครงการดาราศิลปินและสื่อมวลชน คณาจารย์ นักศึกษา ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงจัดความร่วมมือ กับ บริษัท ทีวีพูล พับลิชชิ่ง จำกัด นำโดย คุณพันธุ์ทิพา ศกุณต์ไชย หรือ เจ๊ติ๋ม ทีวีพูล และคุณกันต์พงศ์ ศกุณต์ไชย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีวีพูล พับลิชชิ่ง จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย , ดร.วโรดม ศิริสุข ชายแฮ็คส์          ผู้อำนวยการ โครงการดาราศิลปินและสื่อมวลชน

ทั้งนี้ในข้อตกลง จะจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความชำนาญในเชิงวิชาการ และวิชาชีพ พร้อมจัดการเรียนการสอนหลักสูตร เรียน 2 ปี ฝึกประสบการณ์จริง 2 ปี ตามนโยบายกระทรวงอุดมศึกษา ฯ หรือ อว. เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีความชำนาญในสายวิชาชีพต่อไปในอนาคต

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here