นครพนม  พล.ร.3 โดย ผบ.ร.3 พัน 3 “ดูแล ใส่ใจ ห่วงใย” ในการฝึกทหารใหม่อย่างใกล้ชิด

0
138

ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม พันโท ศรณณัฐ  นวลมณี  ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3  กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน 3) ตรวจเยี่ยมการตรวจสอบการฝึกทหารใหม่ของหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/63 พร้อมแนะนำการปฏิบัติแก่ครูฝึกและทหารใหม่ของกองทัพบกของหน่วยอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้กำลังใจทหารกองประจำการ ถือว่าเป็นกำลังพลหลักที่สำคัญของกองทัพบกอีกส่วนหนึ่ง ที่กองทัพบกได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการเสริมสร้างกำลังรบให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 โดยได้ปฏิบัติตามนโยบายสั่งการของ พลเอก ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้  ผู้บัญชาการทหารบก อย่างเคร่งครัด โดยเน้นการดูแลเอาใจใส่ทหารใหม่ในทุกรายละเอียด โดยเฉพาะเรื่องสิทธิและสวัสดิการ และความเป็นอยู่ การดูแลอาหารในแต่ละมื้อให้เป็นไปตามหลักโภชนาการ เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงมีความพร้อมสำหรับรับการฝึกและการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายต่อไป

ทั้งนี้การฝึกทหารใหม่ของหน่วย ร.3 พัน3 เป็นการฝึกตามแนวทางของกองทัพบก ฝึกตามแนวทางพลทหารต้นแบบเน้นพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย ควบคู่ไปกับความรู้ทักษะทางทหาร อุดมการณ์รักชาติ การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ แบบ “New Normal” เน้นการฝึกเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19 และสอดรับกับภารกิจทางทหารในปีนี้  ได้ดำเนินการฝึกตามนโยบายของกองทัพบก คือได้มีการปรับหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นโดยลดเวลาการฝึกเหลือ 6 สัปดาห์ แต่ยังคงดำรงมาตรฐานการฝึกและพัฒนาศักยภาพไว้อย่างครบถ้วน พร้อมกับเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไว้ในหลักสูตรด้วย ซึ่งการฝึกทหารใหม่ ในสถานการณ์ COVID-19 หน่วย ร.3 พัน 3 ได้มีมาตรการรองรับในทุกมิติ มีการจัดทีมรักษาพยาบาลดูแลตลอดช่วงการฝึก การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ มาตรการเว้นระยะห่าง มาตรฐานความสะอาด  “ดูแล ใส่ใจ ห่วงใย เสมือนคนในครอบครัว” ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและกำกับดูแลการรับประทานอาหาร ที่หลับนอน การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเชื้อ และการปฏิบัติของทหารใหม่ตามคำแนะนำใน  “คู่มือทหารต้านภัย COVID-19” ของกองทัพบกอย่างเข้มงวด เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของทหารกองประจำการของหน่วย ร.3 พัน3 ต่อไป

เทพพนม   สำนักข่าว thainews7 จ.นครพนม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here