ตราด – เทศบาลตําบลคลองใหญ่จัดเปิดโครงการแข่งขันกีฬา พายเรือและกีฬาทางน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

0
187

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 5-6 ธ.ค. 2563 นายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล นายกเทศมนตรีตําบลคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาพายเรือและกีฬาทางน้ำ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ณ สนามการแข่งขันลําคลองใหญ่ระหว่างหมู่ 3 และหมู่ 7 สองฝั่งคลอง โดยมีนาย อําพล อุ่นชู ปลัดเทศบาลตําบลคลองใหญ่ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงโครงการวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยนายอาภากร เจริญผล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองใหญ่ สภ.คลองใหญ่ กํานัน หน่วยปฎิบัติการที่ 23 บ้านไม้รูด หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลคลองใหญ่ ประชาชน และหน่วยงานอื่นๆให้การสนับสนุนและเข้าร่วมในพิธีเปิด

โครงการแข่งขันกีฬาพายเรือและกีฬาทางน้ำ ประจําปีงบประมาณ 2564 มีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมร่วมกันในชุมชนทั้ง 2 ฝั่งคลองให้เกิดการรวมกลุ่ม เพื่อสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งของชุมชนทั้งสองฝั่งคลอง ให้สามัคคีในชุมชน ให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกําลังกายไม่มั่วสุมสิ่งที่เป็นอบายมุข ห่างไกลจากยาเสพติดในชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในอําเภอคลองใหญ่อีกด้วย เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นในยามเศรษฐกิจไม่ดีต่อไปอีกด้วย

ในการแข่งขันกีฬาเรือพายมีทั้งหมดมี 11 ประเภท เช่น เรือเล็กฝีพายเดียว เรือเล็ก 2 ฝีพาย เรือใหญ่ 2 ฝีพาย เรือใหญ่ 2 ฝีพายเดียว เรือใหญ่ 4 ฝีพาย เรือใบ้ท้ายบอด เรือพายอ่างปูน กีฬาว่ายน้ำระยะ 30 เมตร กีฬาว่ายน้ำระยะ 50 เมตร โล้เรือเดี่ยว กีฬาชักกะเย่อเรือ จักรยานน้ำ และมวยทะเล ระยะการแข่งขันเรือพายตั้งแต่วันที่ 5-6 ธ.ค.2563

ภาพ-ข่าว วิเชียร ม่วงสี สำนักข่าว Thainews7 จ.ตราด รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here