นครพนมเปิดยุทธการฟ้าสางที่ฝั่งโขง ระดมกวาดล้างยาเสพติดทั้งจังหวัด

0
212

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม  นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานแถลงข่าวเปิดยุทธการระดมกวาดล้างยาเสพติดตามแผนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนม ภายใต้ชื่อ“ยุทธการฟ้าสางที่ฝั่งโขง” ร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนระดมกวาดล้างยาเสพติดทุกตารางนิ้วใน 12 อำเภอ

ผวจ.เปิดเผยว่านครพนมเป็นจังหวัดชายแดน  เป็นเมืองหน้าด่านที่ป้องกันการลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน เป็นพื้นที่เครือข่ายยาเสพติดใช้เป็นพื้นที่นำเข้ายาเสพติดและยังมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่อง  ในรอบปีที่ผ่านมามีสถิติจาการจับกุมยาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นการจับกุมในพื้นที่อำเภอชายแดน บ่งบอกให้รู้สถานการณ์ยาเสพติดยังมีความพยายามลักลอบนำเข้าจากเครือข่ายยาเสพติด และมีการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เพื่อให้การป้องกันปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง จังหวัดจึงบูรณาการหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 2 ,ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี  ตำรวจภูธรภาค 4 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนม ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอทุกแห่ง และหน่วยงานความมั่งคงในพื้นที่จังหวัดนครพนม ปิดล้อมตรวจระดมกวาดล้างยาเสพติด เพื่อปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นไป

การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในปีนี้มี 3 มาตรการ คือ มาตรการกวาดล้างยาเสพติดปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ให้หมดสิ้นไป  มาตรการกวาดบ้าน เจ้าหน้าที่รัฐทุกคน ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และการจัดตั้งจุดตรวจหมู่บ้านชุมชน เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชนเป็นการป้องกันหมู่บ้านตนเองให้ปลอดยาเสพติด

สำหรับยุทธการฟ้าสางที่ฝั่งโขง แบ่งความรับผิดชอบเป็นพื้นที่วงนอกและวงใน  โดยพื้นที่วงนอกสุดมอบหมายหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง และกองกำลังเฉพาะที่ดูแลยาเสพติดจาก กองทัพภาคที่ 2 พื้นที่วงในมอบหมายตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมและปกครองจังหวัด ซึ่งมีภารกิจสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดเวรยามหมู่บ้าน  ส่วนหมู่บ้านที่อยู่ติดแนวชายแดนให้สำรวจทางขึ้น-ลงแม่น้ำโขง ตรงไหนที่ไม่มีความจำเป็นให้จัดการทำลาย  ตรงไหนที่มีความจำเป็นที่ต้องขึ้นลงให้ทำประตูขึ้นลงพร้อมติดกล้องวงจรปิด  รวมถึงดูฝั่งตรงข้ามด้วยหากท่าน้ำไหนที่มีการอำนวยความสะดวกในการขนสิ่งของผิดกฎหมายขึ้นลงให้เพ่งเล็งไว้  ทั้งยังได้ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคจิตจากการเสพยาเสพติด และเปิดโอกาสให้คนที่พร้อมกลับตัวเมื่อพ้นโทษจากเรือนจำ ด้วยการสนับสนุนส่งเสริมให้มีอาชีพเป็นการคืนคนดีสู่สังคม

 การปฏิบัติการยุทธการฟ้าสางที่ฝั่งโขง จะปฏิบัติต่อเนื่องทุกอาทิตย์ทุกอำเภอจนกว่าปัญหาบรรเทาเบาบางลงโดยบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน การปฏิบัติการยุทธการฟ้าสางที่ฝั่งโขง ครั้งที่ 1 วันที่ 4-8 ธันวาคม 2563 จากการปิดล้อมจำนวน 64 ครั้ง  ได้ผู้ต้องหา 51 ราย ผู้เสพ 26 คน  ส่วนปฎิบัติการปิดล้อมตรวจค้น ยุทธการฟ้าสางที่ฝั่งโขง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 253 จับกุมผู้ต้องหารวม 355 ราย (362คน) ครอบครองเพื่อจำหน่าย 78 คน ครอบครอง 54 คน เสพ 206 คน จำหน่าย 19 คน

 

ภาพ-ข่าว เทพพนม สำนักข่าว Thainews7 จ.นครพนม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here