เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ให้พระครูปลัดกฤต ฐิตวิริโย ( ครูบาโต)​

0
408

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ประธานสภาวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ให้พระครูปลัดกฤต ฐิตวิริโย ( ครูบาโต)​ ผู้ช่วยเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง รองเจ้าคณะตำบลป่าเมี่ยง-​เทพเสด็จฯ วัดพระบาทปางแฟน ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

ในพิธีซ้อมรับประสาทปริญญาบัตร มุทิตาจิต พุทธศาสตรบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ หอประชุมอุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here