นราธิวาส – ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังหลายจุด

0
160


ตามที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ

วันที่ 4 ธ.ค.63 ว่า ภาคใต้มีฝนตกหนักบริเวณ จ.นครศรีธรรมราช ชุมพร พัทลุง นราธิวาส และยะลา โดยแม่น้ำสายหลักมีน้ำน้อยถึงน้ำมากและมีแนวโน้มลดลง ยกเว้นภาคใต้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ ภาพรวมปริมาณน้ำใช้การ แหล่งน้ำทุกขนาด 27,712 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 48 และแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 20,733 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 43 ส่วนจุดเฝ้าระวังน้ำน้อยยังคงอยู่ในพื้นที่ 10 แห่ง คือ ภาคเหนือ 8 แห่ง และภาคตะวันตก 2 แห่ง ทั้งนี้ กอนช.ได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีฝนตกหนักสะสมตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ปัจจุบันยังคงเหลือพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยใน 7 จังหวัด คือ จ.สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาสรวม 62 อำเภอ 323 ตำบล 2,186 หมู่บ้าน และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำ เร่งระบายน้ำท่วมขัง และฟื้นฟูพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ว่า จากการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ปภ.จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 ได้เตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า ทั้งการพร่องน้ำ การบริหารจัดการน้ำทำให้ยังไม่มีผลกระทบกับการระบายน้ำไหลลงสู่ทะเลได้อย่างปกติ ในภาพรวมทำให้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ 13 อำเภอ ยังไม่เข้าขั้นวิกฤตที่ถือว่าเป็นการท่วมใหญ่ การบริการจัดการน้ำเป็นไปได้ด้วยดี

นอกจากนี้ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนราธิวาส รายงานสถานการณ์อุทกภัย ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน- 4 ธันวาคม 2563 มีอำเภอที่ได้รับผลกระทบ 3 อำเภอ 4 ตำบล 6 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 495 ครัวเรือน 1,987 คน ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในพื้นที่อยู่ในสภาวะปกติ แต่ยังคงมีการเฝ้าระวังบริเวณที่ราบลุ่มน้ำโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ภาพ-ข่าว ซาการียา ดอเลาะ สำนักข่าว Thainews7 จ.นราธิวาส รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here