มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เดินหน้ามอบทุนโครงการศิลปินดาราและสื่อมวลชน โดยมีดร.วโรดม ศิริสุข (ดร.ชายแฮ็คส์) นั่งตำแหน่ง ผอ.โครงการฯ

0
389

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดย ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  มีนโยบายสนับสนุนการศึกษา  และเปิดโอกาสให้กับบุคคลทุกสาขาอาชีพได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองทางด้านการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก  เพื่อให้บุคคลที่มีศักยภาพสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากทุกหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมโดยรวมต่อไป  ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯก็ได้ มีนโยบายมอบทุนการศึกษาศิลปิน ดารา นักแสดง และสื่อมวลชนในวงการบันเทิง  เพื่อให้บุคลากรในวงการดังกล่าวได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  ซึ่งได้มีดารา ศิลปิน และสื่อมวลชนที่จบการศึกษาและได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยมาแล้วหลายรุ่นเช่นกัน โดยมีอาจารย์ ดร.วโรดม ศิริสุข (ดร.ชายแฮ็คส์)เป็นผู้อำนวยการโครงการฯ

ดร.วโรดม ศิริสุข (ดร.ชายแฮ็คส์)ผู้อำนวยการโครงการดารา ศิลปินและสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

วิว-ชัชวาล ศิลปินค่ายอาร์สยาม เครืออาร์เอส นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง

แอปเปิ้ล-กิรษา หอมเสียง ดาราสาวจากละครเรื่อง“หนี้เกียรติยศ” ทางช่อง 7HD

แอน-ธิดารัตน์ มากสี นักแสดงนำจากละครพื้นบ้านเรื่อง พระเวสสันดรชาดก

ทั้งนี้กระบวนการสรรหาพิจารณาคัดเลือก การอนุมัติมอบทุนจากมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้ศึกษาต่อจะเป็นนักศึกษาใน “โครงการดารา ศิลปินและสื่อมวลชน” ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีอาจารย์ ดร.วโรดม ศิริสุข (ดร.ชายแฮ็คส์)เป็นผู้อำนวยการโครงการฯ นั้นล่าสุด ท่านผู้อำนวยการโครงการฯพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโครงการฯได้คัดเลือก สรรหาดารา ศิลปิน และสื่อมวลชน มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ อีก 3 ทุน ได้แก่ แอปเปิ้ล-กิรษา หอมเสียง ดาราสาวจากละครเรื่อง“หนี้เกียรติยศ” ทางช่อง 7HD ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์,แอน-ธิดารัตน์ มากสี นักแสดงนำจากละครพื้นบ้านเรื่อง พระเวสสันดรชาดก สถานีดาวเทียมโทรทัศน์IPM ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ และนายก้องภพ ประมงค์ หรือที่รู้จักกันดีในชื่อวิว – ชัชวาล ศิลปินค่ายอาร์สยาม เครืออาร์เอส นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง หนุ่มหน้าหวานร้องเพลงในสไตล์ออดอ้อน ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์

ซึ่งโครงการศิลปิน ดารา และสื่อมวลชน ได้มีการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดในด้านการเรียน นักศึกษาจะได้มีโอกาสนำความรู้ความสามารถของแต่ละคนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้อเสนอแนะทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมให้กับมหาวิทยาลัยฯ ในด้านต่าง ๆ ทั้งการสร้างชื่อเสียง และสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งภายนอก และภายใน ให้บรรลุผลเป้าหมายตามวัตถุประสงค์อย่างดีที่สุดต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here