ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลพญาไท 2 จัดงานประชุมวิชาการโภชนาการ Nutrition update in Heart Failure 2020 เพื่อยกระดับบุคลากรและนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

0
45
นพ. ทวนทศพร สุวรรณจูฑะ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการ สนับสนุนงานวิจัยความร่วมมือ ต่างประเทศ PMC และผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์ โรงพยาบาลพญาไท 2 จัดโครงการประชุมวิชาการโภชนาการ Clinical Nutrition Update 2020 เรื่อง Nutrition Update in Heart Failure 2020 เพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลโภชนาการของนักกำหนดอาหารในกลุ่มโรงพยาบาลเครือพญาไท – เปาโล
โดยได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานจาก นพ.อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์ ผู้อำนวยการสายบริหารงาน โรงพยาบาล กลุ่ม PMC และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท 2 และ รศ.นพ. ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ และอาจารย์ ดร. วนะพร ทองโฉม กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นวิทยากรในครั้งนี้

ด้าน นพ.อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์ ผอ.สายบริหารงาน โรงพยาบาลกลุ่มPMC และ ผอ.โรงพยาบาลพญาไท2เผยว่า เป็นนโยบายของรพ.ที่จะอบรมพนักงานให้มีองค์ความรู้ โดยรพ.ในเครือพญาไท-เปาโลได้จัดการอบรมวิชาการโภชนาการ ที่เน้น การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว ตลอดเวลาที่คนไข้รับประทานอาหาร เราต้องดูแลเรื่องโภชนาการ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ ไม่ยิ่งหย่อนกว่าการรักษาตามหลักทางการแพทย์

วัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมครั้งนี้เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของรพ.พัฒนาดูแลรักษาผู่ป่วยแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นโภชนาการและการรักษาของแพทย์ โดยเราจะเน้นเรื่องการจัดการดูแลอาหาร งดเค็มงดหวานและรสชาดอาหารมี่ไม่อร่อย เพราะอาหารของผู้ป่วยโรคหัวใจจะถูกจำกัดเรื่องของน้ำตาลและเกลือ เราจะใช้นวัตกรรมแก้รสชาดของอาหารที่ดีขึ้น เพื่อให้คนไข้ทานอาหารได้ถูกหลักตามโภชนาการรวมถึงยกระดับและพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้ดีขึ้น เพื่อให้นักโภชนาการได้นำความรู้ไปพัฒนาและต่อยอดนำไปใช้เพื่อรักษาคนไข้ให้ถูกหลักตามโภชนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ในงานยังมีการจัด กิจกรรม Cooking Class สาธิตเมนูอาหารที่เหมาะสมสำหรับโรคหัวใจล้มเหลว โดยทีมนักกำหนด เพื่อให้ผู้ที่ประสบปัญหาในเรื่องหัวใจล้มเหลว สามารถดูแลและควบคุมอาการของตัวเองได้ที่บ้าน และยังมีช่วงตอบปัญหาสำหรับผู้ที่มีความสงสัย เกี่ยวกับโรคและอาการนี้ จากผู้เชี่ยวชาญด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here