อุทัยธานี จัดทำโครงการ โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง

0
361

อุทัยธานี-ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี จัดทำโครงการ โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง ใช้เวลาว่างปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลา ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้  เสริมสร้างความสามัคคี และรู้จักการแบ่งปัน

 ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี พลตำรวจตรี พันธุ์เทพ ถึงทรัพย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี นำเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ลงพื้นที่แปลงเพาะปลูกผักสวนครัว ตามโครงการ โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง บริเวณด้านข้างกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี เพื่อร่วมกันรดน้ำ พรวนดิน และเก็บผลผลิตพืชผักสวนครัว ซึ่งเป็นผักปลอดสารพิษ ปราศจากสารเคมี และยาฆ่าแมลง  อาทิ มะเขือ คะน้า ผักโขม พริก กะเพรา ผักกวางตุ้ง ผักบุ้ง ข่า ตะไคร้ ชะอม มะระ ถั่วพู และอื่น ๆ อีกหลายชนิด เพื่อแจกจ่ายให้แก่ข้าราชการตำรวจ และครอบครัว นำไปรับประทานที่บ้าน

 โดย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ได้นำแบบอย่างของโครงการพระราชทาน โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง มาดำเนินการในหน่วยงาน ด้วยการบริหารจัดการพื้นที่ภายในหน่วยงาน ปลูกผักสวนครัว ขุดบ่อเลี้ยงปลา ตามแนวทางโคกหนองนา  เพื่อส่งเสริมการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ การออมในครัวเรือน พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามัคคี และรู้จักการแบ่งปัน

 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย และบูรณาการวิถีชีวิต ให้ข้าราชการตำรวจใช้เวลาว่างหลังการปฏิบัติงาน มาปลูกและดูแลพืชผักสวนครัว และเลี้ยงปลา จนสามารถนำแบบอย่างของโครงการ ไปบริหารจัดการพื้นที่ในรูปแบบของตนเองได้ ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้เริ่มดำเนินการเตรียมแปลงเพาะปลูก ตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันสามารถนำผลผลิตที่ได้ แจกจ่ายให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวในสังกัด  ได้ในวันนี้

ภาวิณี ศรีอนันต์ สำนักข่าวThainews7

จังหวัดอุทัยธานี รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here