เทศบาลเมืองนราธิวาส บรรยากาศประเพณีวันลอยกระทง คึกคัก!! ประชาชนร่วมสืบสานประเพณีไทยโบราณให้คงอยู่สืบไป

0
179

วันที่ 31 ต.ค. 63 ที่บริเวณริมเขื่อนเจ้าพระยาสาย ถนนพิชิตบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 โดยมี นายชินวุฒิ ขาวสำลี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การจัดงานประเพณีลอยกระทงเป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย ที่ต้องทำควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ รวมทั้งรณรงค์ใช้วัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่ายในการประดิษฐ์กระทง ซึ่งจังหวัดนราธิวาสได้รณรงค์ให้หลีกเลี่ยงการใช้โฟมทำกระทง หรือการใช้วัสดุอื่นๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบและเป็นอันตรายต่อแหล่งน้ำ และเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 อีกด้วย

สำหรับบรรยากาศงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 ของจังหวัดนราธิวาสเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนมาเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมาก โดยจัดให้มีกิจกรรมการประกวดกระทงใหญ่ มีกระทงเข้าร่วมการประกวดจำนวน 6 กระทง การประกวดธิดานพมาศ มีผู้เข้าร่วมประกวด 11 คน การประกวดนางนพมาศ มีผู้เข้าร่วมประกวด 19 คน การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี) การสาธิตวิถีไทย ชมและชิมอาหารพื้นบ้าน 24 ร้าน กิจกรรมลานวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน พิธีขอขมาพระแม่คงคาและลอยกระทง ทั้งนี้เทศบาลเมืองนราธิวาสได้จัดงานประเพณีลอยกระทงขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป

ภาพ-ข่าว ซาการียา ดอเลาะ สำนักข่าว Thainews7 นราธิวาส รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here