วันเสาร์, สิงหาคม 15, 2020

‘ปานเทพ’ลั่นไทยพร้อมศูนย์กลางการแพทย์โลก ‘กัญชา-กัญชง-กระท่อม’จ่อเป็นพืชศก.

31 กรกฎาคม 2563 ที่งานแถลงข่าว “งานประชุมสุดยอดกัญชาเพื่อการลงทุนของโลก” หรือ “CISW” ณ รร.คาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ อนุกรรมาธิการ และที่ปรึกษาประจาคณะอนุกรรมาธิการ ของกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข และคณบดีสถานบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า ในประเทศไทยไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่แบบระบาดในประเทศมาแล้วถึง 60 วัน อีกทั้งผู้ติดเชื้อมีอัตราการตายต่ำมากเมื่อเทียบกับอีกหลายประเทศ นั่นเป็นภาพสะท้อนว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์...

สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  คณะกรรมการสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศิลปินรับเชิญร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ รายการถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11(NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ และต่อเนื่องคณะกรรมการ สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก...

10 สิงหาคม “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ร่วมเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรี ผู้ที่เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด แม้ในห้วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กระทรวงมหาดไทย ร่วมเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรี ของสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด ในโอกาส “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2563 เพื่อเป็นเกียรติแก่สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 128 อย่างภาคภูมิ มั่นคง และยกย่องให้เป็นผู้นำท้องที่ผู้เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริง แม้ในห้วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม...

นครพนมเดินหน้า ปลูกพืชเศรษฐกิจส่งนอก อบจ.ฯเปิดประตูเส้นทางเศรษฐี นำคณะศึกษาดูงานสถานที่จริง 2 จังหวัด

นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม จากกรณีที่จังหวัดนครพนมมอบหมายให้ นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ผู้มีประสบการณ์ด้านการเกษตร เนื่องจากระหว่างดำรงตำแหน่งเป็นปลัดอำเภอ นายอำเภอ และปลัดจังหวัด ท่านคลุกคลีอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง และ ภาคใต้ สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรสำเร็จมาแล้ว นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม จึงมอบหมายความรับผิดชอบ ให้ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรทั้ง 12 อำเภอของจังหวัดนครพนม เพื่อหาต้นตอว่าทำไมเกษตรกรยังยากจน และมีหนี้สินพะรุงพะรังอยู่ ให้นำสิ่งที่พบมารายงานเพื่อหาช่องทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งต่อมา...

อุทัยธานี-ผู้ช่วยรัฐมนตรี ทส. นายนพดล พลเสน ลงพื้นที่ติดตามการไขปัญหาที่ดินทำกินของพี่น้องราษฎรชาวกะเหรี่ยง บ้านภูเหม็น ในพื้นที่วนอุทยานห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   นายศุภเศรษฐ์ ตามพระหัตถ์ หน.วนอุทยานห้วยคต สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม และติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของพี่น้องราษฎรกะเหรี่ยงบ้านภูเหม็นบน และภูเหม็นล่าง หมู่ที่ 8 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ในเขตพื้นที่ของวนอุทยานห้วยคต โดยมีนายศุภเศรษฐ์...

อุทัยธานี-รองผู้ว่าราชการการจังหวัดอุทัยธานีร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี https://www.youtube.com/watch?v=qyB7l9y5NQs เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี และผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ...

จังหวัดมุกดาหารเปิดซุ้ม ประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมบรมราชาภิเษก

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที 28 กรกฎาคม 2563เวลา 09.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย ข้าราชการ ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมพิธีเปิดซุ้ม ประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณถนน ถนนชะยางกูร ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง...

อุทัยธานี-ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรลานสักเปิดโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมและปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมโรงเรียนลานสักวิทยา ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก

พ.ต.อ.โกศล ใจเพ็ชรดี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรลานสัก เมื่อเวลา 9.00.น.ของวันที่ 29 ก.ค.2563 โดยมี พ.ต.อ.โกศล ใจเพ็ชรดี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรลานสักได้เป็นประธานการอบรม โครงการสร้างเครื่อข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลสถานีตำรวจภูธรลานสัก พร้อมผู้ใหญ่บ้านทุกตำบลในอำเภอลานสัก เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลสถานีตำรวจภูธรลานสัก เป็นโครงการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดให้ทุกสถานีตำรวจดำเนินการ ตำรวจภูธรลานสักได้มอบหมายให้วิทยากรต้นแบบสถานีตำรวจภูธรลานสักเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสอดคล้องกับระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ 2551 ว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนชุมชนท้องถิ่นและองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญารักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนตามความเหมาะสม โดยเชื่อว่าประชาชนในชุมชนหรือหมู่บ้านย่อมรู้ถึงปัญหาประชาชนในชุมชนหรือหมู่บ้านดีกว่าใครการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนเพื่อสร้างความเครือข่ายแนวร่วมสนับสนุนตำรวจในการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในชุมชนและหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมให้ชุมชน ได้ตระหนักถึงปัญหาของส่วนรวม และได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆในด้านการป้องกันปราบปรามเพื่อลดปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดและอบายมุขต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือหมู่บ้านต่อไป #ลานสัก #อุทัยธานี #โครงการสร้างเครื่อข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ...

วธ. มอบรางวัลผู้ชนะประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “ผ้าไทยใส่สบาย” ปี 2563 พร้อมเปิดนิทรรศการแสดงผลงานจากดีไซเนอร์ที่สร้างสรรค์ ระหว่าง 24 ก.ค. – 3 ส.ค. นี้

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการ ผลงานการประกวดการออกแบบเครื่องแต่งกาย “ผ้าไทยใส่สบาย” ปี 2563 (24 ก.ค. 2563) ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กระทรวงวัฒนธรรม โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดพิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการ ผลงานการประกวดการออกแบบเครื่องแต่งกาย “ผ้าไทยใส่สบาย” ปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม...

ผู้ใจบุญร่วมจัดโครงการปันสุข มอบสิ่งของช่วยชาวบ้านที่จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะผู้ใจบุญร่วมจัดโขรงการปันสุขให้ชาวบ้านที่อยากไร้ที่อยู่อาศัยห่างไกลความเจริญหลายพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด(COVID-19)โดยอดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สส.วรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์พร้อมคณะเพื่อนราชวิยาลัยจุฬาภรณ์หลักสูตรสื่อสุขภาพ2 เพื่อนกลุ่ม โรงเรียนจีน ฉ่งเตอะสวันเขตหลายจังหวัด บริษัท ดนุสิริกำพลการโยธา โดยนางสาวกษิรา ภูมิพัชรกิจ บริษัทศิรินิยม(2525) โดยนายกานต์พนธ์ เตชะเดชอภิพัฒธ์ หอการค้าจังหวัดมุกดาหาร โดยคุณภมร เชาว์ศิริกุลพร้อมคณะเดินทางไป ณ.บ้านก้านเหลืองดง ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง...

Stay connected

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

Latest article

สุรินทร์/จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี

นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอําเภอรัตนบุรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง    ประจําปพุทธศักราช2563 เวลา06.59น.ประกอบพิธี เจริญพระพุทธมนต์ทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ  บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตําบลรัตนบุรีพร้อมหัวหน้าหน่วยราชการ ข้าราชการ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าประชาชน ร่วมทําบุญตักบาตร ต่อมาเวลา08.59น.พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ  หอประชุมอําเภอรัตนบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกทุกหมู่เหล่า  ในเวลา10.00น. มีพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทําความดี...

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร #ผู้ว่าฯมุกดาหาร นำข้าราชการและประชาชนทำบุญ ตักบาตรและลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 06.30 น นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร นำข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวมุกดาหาร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ณ หอประชุม...

ศรีสะเกษโรงเรียนชายแดนไทยเขมรตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป ปลูกป่าแทนคุณแผ่นดินถวายเป็นพระราชกุศลแด่แม่ของแผ่นดิน

https://www.youtube.com/watch?v=c9M36AHGqg4 (เมื่อเวลา09.09 น.วันที่ 11 สิงหาคม 2563) ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่โรงเรียนบ้านพนมชัย ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปิดให้บริการด้านการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ชุมชนจาก 2 หมู่บ้านประกอบด้วย บ้านพนมชัย หมู่ที่ 5...