วันอังคาร, สิงหาคม 11, 2020

ผู้ตรวจฯสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจราชการที่จังหวัดสุโขทัย เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง 459 และสวนสมุนไพรวัดวังตะคร้อ

นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 https://www.youtube.com/watch?v=30gaL507Wxw (วันที่ 6 สิงหาคม 2563) นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 พร้อมคณะได้ลงพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมและอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เยี่ยมชมและให้คำแนะนำดำเนินการเพื่อพัฒนาโดยมี ว่าที่ร้อยโทอุทิศ คงรอด นายอำเภอบ้านด่านลานหอย นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย ธ.ก.ส.จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยกำนัน...

“ดีป้า” หนุน 10 ดิจิทัลสตาร์ทอัพสัญชาติไทยผุดแพลตฟอร์มแก้ปัญหาเศษฐกิจ-สังคม หลังได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล        หรือ ดีป้า สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เร่งแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม หลังได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนดิจิทัลสตาร์ทอัพตามเทคโนโลยีเป้าหมาย พร้อมสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มการหางาน และการเรียนรู้ทักษะดิจิทัล คาดเกิดเม็ดเงินลงทุนในระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ตามที่...

“เริ่มแล้ว! หลักสูตรเข้มข้น SET SE102 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสังคม”

นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดโครงการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ SET SE102 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สอนธุรกิจเพื่อสังคม (social enterprise: SE) ตั้งแต่ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ กระบวนคิดการทำธุรกิจเพื่อสังคม และการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมอย่างยั่งยืน โดยมี SE เข้าร่วมโครงการ 22 ราย คัดเลือกจากผู้สมัคร 60 ราย...

สุรินทร์/เทศบาลรัตนบุรีร่วมกับชาวบ้าน6ชุมชน พัฒนาแหล่งนํ้าสาธารณะคลองห้วยแก้ว

(ศ.7ส.ค.63เวลา09.30น.)นายจําเริญ พรหมลิกุล รองนายยกเทศมนตรีตําบลรัตนบุรี เปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ ท่านํ้านางนี หมู่ที่1 ตําบลรัตนบุรี อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้นําชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ประชาชนกลุ่มจิตอาสา ทั้ง6ชุมชน รวมถึงภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นหน่วยงานราชการในพื้นที่คือเรือนจําอําเภอรัตนบุรีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ทั้งสิ้นประมาณ200คน โครงการนี้เป็นโครงการจัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาแหล่งนํ้าสาธารณะที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันในชุมชน ซึ่งทรัพยากรนํ้าถือเป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย์ กิจกรรมของโครงการในครั้งนี้ได้แก่ การทําความสะอาด ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและกําจัดวัชพืชทางนํ้า...

อุทัยธานี-ผู้ใหญ่บ้านน่ารัก!จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคเพื่อรักษาสุขภาพ

อุทัยธานี-ผู้ใหญ่บ้านน่ารัก!จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคเพื่อรักษาสุขภาพให้คนในชุมชนและห่างไกลยาเสพติด หมู่ 10 ตำบล.ป่าอ้อ อำเภอลานสัก เมื่อเวลา 17.00 น.ของวันที่ 6 ส.ค.63 โดยมีนายธรรมศักดิ์ อภัยนุช ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 บ้านเขาไม้นวน ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี พร้อมกับข้าราชการ กลุ่มแม่บ้าน และประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิคกับชาวบ้านช่วงเวลาเย็น เพื่อชุม ชนห่างไกลยาเสพติดพร้อมกับรักษาสุขภาพ...

อุทัยธานี-รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดโครงการเกษตรอินทนีย์วิถีอุทัย Re- Start อุทัยธานีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ณ ตรอกโรงยา อ.เมืองอุทัยธานี

เมื่อเวลา 18.00 น. ของวันที่ 1 ก.ค.63 โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ พร้อม ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เนื่องในพิธีเปิด ด้วยจังหวัดอุทัยธานี สนับสนุนงบประมาณประจำปี 2563 ให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ดำเนินโครงการ เกษตรอินทรีย์วิถีอุทัย Re – Start อุทัยธานี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย...

บริษัท กรีนอินฟินิท จับมือ มหาวิทยาลัยนเรศวร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  เดินหน้าปลูกพืชสมุนไพรและกัญชงเพื่อการเกษตร ผลักดันไทยเป็น “ศูนย์กลางพืชสมุนไพรโลก”

  จากวิสัยทัศน์ ที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของพืชสนุนไพรโลก จึงก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการครั้งสำคัญ โดยบริษัท กรีนอินฟินิท ได้จัดงาน “การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและกัญชงเพื่ออาหารสุขภาพและประโยชน์ทางการแพทย์” ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย มูลนิธิในโครงการตามพระราชดำริสวนป่าสมุนไพร หอการค้าจังหวัดพิจิตร รวมถึง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืชผักสมุนไพรวังทรายพูน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนพัฒนาพืชสมุนไพรและกัญชงบ้านสันธาตุ ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม  2563 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ...

‘ปานเทพ’ลั่นไทยพร้อมศูนย์กลางการแพทย์โลก ‘กัญชา-กัญชง-กระท่อม’จ่อเป็นพืชศก.

31 กรกฎาคม 2563 ที่งานแถลงข่าว “งานประชุมสุดยอดกัญชาเพื่อการลงทุนของโลก” หรือ “CISW” ณ รร.คาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ อนุกรรมาธิการ และที่ปรึกษาประจาคณะอนุกรรมาธิการ ของกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข และคณบดีสถานบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า ในประเทศไทยไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่แบบระบาดในประเทศมาแล้วถึง 60 วัน อีกทั้งผู้ติดเชื้อมีอัตราการตายต่ำมากเมื่อเทียบกับอีกหลายประเทศ นั่นเป็นภาพสะท้อนว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์...

สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  คณะกรรมการสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศิลปินรับเชิญร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ รายการถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11(NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ และต่อเนื่องคณะกรรมการ สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก...

10 สิงหาคม “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ร่วมเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรี ผู้ที่เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด แม้ในห้วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กระทรวงมหาดไทย ร่วมเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรี ของสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด ในโอกาส “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2563 เพื่อเป็นเกียรติแก่สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 128 อย่างภาคภูมิ มั่นคง และยกย่องให้เป็นผู้นำท้องที่ผู้เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริง แม้ในห้วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม...

Stay connected

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

Latest article

อุทัยธานี-วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563 วันที่ 10 สิงหาคม ณ ศาลาประชาคมอำเภอลานสัก

นางสาวมาริสา สีลาพัฒน์ นายอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายอำเภอลานสัก ได้กล่าวรายงานในครั้งนี้ว่าการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงและพี่น้องประชาชนทุกคนมีชีวิตที่เป็นปกติสุข เป็นความมุ่งหมายของรัฐบาลในการสร้างความมั่นคงยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีโดยให้ความสำคัญแก่การพัฒนาในระบบฐานราก ของประเทศทุกมิติ ด้วยหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความเข้มแข็งจากภายใน รวมทั้งส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทของชุมชนท้องถิ่น เมื่อเวลา 8.00 น.ของวันที่ 10 ส.ค.63 โดยมีนางสาวมาริสา สีลาพัฒน์ นายอำเภอลานสัก เป็นประธานในพิธีจุดเทียน จุดธูป บูชาพระรัตนตรัย ในวันกำหนดการวันกำนัน...

“คุณย่าขาลุย” คิดถึงกัน คิดถึงกาญจน์ เพื่อเด็กด้อยโอกาส

  เปิดตัวรายการโทรทัศน์ “คุณย่าขาลุย” ที่จะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ “ที-สปอร์ต” เวลาดี 17.00 น. ทุกวันเสาร์ ไปกับกิจกรรมดีๆ “คิดถึงกัน คิดถึงกาญจน์” ทริปท่องเที่ยวกระตุ้นการฟื้นตัวของธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ พร้อมกับกิจกรรมการกุศลเพื่อเด็กด้อยโอกาสของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่โดยรอบของจังหวัดกาญจนบุรี     “คิดถึงกัน คิดถึงกาญจน์” เป็นความร่วมมือของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดย พล.ต.ต.ปฏิพัทธิ์ สุบรรณ ณ อยุธยา รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมกับนางปิยภัทร สุบรรณ...

อุทัยธานี-กิน เที่ยว เรื่องเดียวกัน ช้อป ชิม ชิลเพลิดเพลินไปกับตลาดสุดชิคโซน ฟินมาร์เก็ต ณ ลาน ริมแม่น้ำสะแกกรัง

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีการเปิดงาน"Best Food Thai Carnival Uthaithani" (เมื่อเวลา 18.00 น.ของวันที่ 8 ส.ค.63) โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีการเปิดงาน"Best Food Thai Carnival Uthaithani" พร้อม ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี สส.ชาดา ไทยเศรษฐ์...