ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์  เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

0
70

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ สวนสาธารณะเพชบุระ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563   พร้อมอ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชามอบคำขวัญวันเด็กปีนี้ คือ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคีรู้หน้าที่พลเมืองไทย”โดยเน้นว่าเด็กไทยยุคใหม่ต้องให้ความสำคัญทั้งเรื่องเทคโนโลยีและความเป็นพลเมืองไทย  โดยมีนายนราวุธ กุนาคำ   รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์  กล่าวรายงาน   ตลอดจนคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ผู้ปกครอง เด็กและเยาวชน   ร่วมพิธีเปิด  ท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนานของผู้ปกครองและ  เด็ก ๆ  ที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์  กล่าวว่า  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็ก  ประจำปี 2563   ขึ้น   เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก เยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ   การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และ   เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และ  เพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก

ทั้งนี้   ภายในงานมีกิจกรรมชิงรางวัลมากมาย เช่น การเปิดให้เข้าชมหอภูมิปัญญา และ   วิถีชาวบ้าน หอเกียรติยศเพชบุระ กิจกรรมโดดเบาะลมช่วยชีวิต จับฉลากแจกจักรยานกว่า 30 คัน ลงทะเบียนรับของรางวัล กว่า 3,000 ชิ้น และ   ของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมาย จากหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน ชมรม สมาคม สถาบันการศึกษา ร่วมออกบูธมอบของขวัญให้กับเด็กๆ เช่น โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 4 โรงเรียน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์    ขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ อีกทั้งช่วยกันรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย

กิตติพงษ์   ทุนเพิ่ม   ทีมข่าวภูมิภาค ไทยนิวส์7 /รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here