กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นเทศกาลตรุษจีน 2563 บริเวณ วงเวียนโอเดียน ถนนเยาวราช

0
153

 

ประเพณีวันตรุษจีนระหว่างวันที่  23-25  มกราคม 2563 ซึ่งถือว่าเป็นวันปีใหม่ตามปฏิทินของชาวจีน และคนไทยเชื้อสายจีน จึงมีการเดินทางจับจ่ายใช้สอยของไหว้เทพเจ้าและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อ เพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ตนเองและครอบครัว  จึงส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวและประชาชนจำนวนมากเดินทางไปยังพื้นที่กิจกรรมซึ่งมีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ  ประกอบกับประเทศไทย ในเทศกาลตรุษจีนเป็นช่วงเวลาที่มีทั้งการจับจ่าย และรายได้จากนักท่องเที่ยวเข้ามาในไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังประเทศไทยมากเป็นอันดับหนึ่งในช่วงตรุษจีนก็คือ นักท่องเที่ยวชาวจีน ด้วยสาเหตุที่เป็นช่วงวันหยุดยาว หรือ golden week  ข้อมูลเบื้องต้นจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวจากจีนที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปีล่าสุด อีกทั้งนักท่องเที่ยวจากจีนที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยมีจำนวนสูงกว่าสิบล้านคน และสามารถดึงดูดเม็ดเงินเข้าประเทศได้กว่า 5.8 แสนล้านบาท

ตามที่รัฐบาลได้ขับเคลื่อนและส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมเกื้อกูลเรื่องความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา และการต่างประเทศ เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อนำประเทศไทยไปสู่การเป็นแหล่งการท่องเที่ยวคุณภาพนั้น รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยบูรณาการและทำงานเชิงรุก เพื่อป้องกันเหตุร้ายต่างๆ กับทุกหน่วยงาน

ดังนั้น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว  นำโดย พล.ต.ท. เชษฐา โกมลวรรธนะ  ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศพัฒนาอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นการสนองนโยบายการขับเคลื่อนส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล  โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการระดมสรรพกำลัง เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจ อันได้แก่  กองทัพบก  กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการสายตรวจปฏิบัติการพิเศษ และกองบังคับการตำรวจจราจร รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร จึงได้จัดพิธีปล่อยแถวแสดงกำลังสร้างความเชื่อมั่นในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2563  ณ วงเวียนโอเดียน ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2563 โดยมีนายพิพัฒน์ รัฐกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีปล่อยแถว พร้อมด้วย Mr.Li Chunlin กงสุลใหญ่ Mr.Zhou Guangxu กงศุลและเลขานุการโท Mr.Yin Ji ผู้ช่วยทูตจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พล.ต.ท. เชษฐา โกมลวรรธนะ  ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีฯ นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีฯ นายโชติ ตราชู ปลัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฯนายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ตัวแทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคม ATTA และผู้ประกอบการย่านถนนเยาวราชเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีจำนวนมาก

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มมาตรการ ในการดูแลรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ รวมถึงการอำนวยความสะดวก ให้บริการ และประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลต่างๆ แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในช่วงเทศกาลตรุษจีน และการปล่อยแถวในวันนี้ ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวทราบถึงความตั้งใจของรัฐบาลและทุกภาคส่วนโดยเฉพาะความพร้อมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่พร้อมจะดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว และป้องกันปราบปรามเหตุที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here